Stoppi nuorisoasuntojen avustus uhkaa päättyä

Sosiaalitoimi etsii keinoja toteuttaa ensi vuodelle lähes miljoonan euron säästövelvoite. Yhtenä keinona on pohdittu Vakka-Suomen Mielenterveysseuran Stoppi nuorisoasuntojen toimintaan myönnetyn vajaan 200 000 euron avustuksen lopettamista.

Levysepänkadulla toimivan Stopin toiminta on kohdistunut nuoriin, jotka eivät pärjää yksin, mutta jotka voivat tuettuna asua Stopin asunnossa.

Keväällä Stopissa asui seitsemän nuorta, sen palveluohjauksen piirissä oli yli 60 nuorta ja toiminnan piirissä kaikkiaan yli 120 nuorta.

 

– Stopin toiminnan aloittamisen jälkeen kaupungissa on kehitetty saman kohderyhmän palveluita tiiviisti ja tehokkaasti. Lisäksi uusi sosiaalihuoltolaki on vaikuttanut vahvasti aikuissosiaalityön muuttumiseen, todetaan tänään torstaina kokoontuvan sosiaalilautakunnan asialistalla.

Kaupungin omaa toimintaa on siis kehitetty ja uutena toimintana aloittaa syyskuun alussa aikuisten vastaanotto moniammatillisen matalan kynnyksen palveluna.

Tämä pystyy osittain jatkossa vastaamaan Stopin tarjoamiin palveluihin, mutta tarvetta jää edelleen muille Stopin palveluille, sen vuoksi tekstissä todetaan, että ensi vuodeksi palkataan kaksi lähihoitajaa. Lisäksi viisi kaupungin vuokra-asuntoa välivuokrataan sosiaalitoimelle.

 

Stoppi nuorisoasuntojen avustuksen lopettaminen säästää vuodessa siis 190 000 euroa, toisaalta kahden lähihoitajan palkkaaminen maksaa noin 70 000 euroa.

Välivuokrattavista asunnoista voi syntyä lisäkuluja, jos ne ovat tyhjillään tai vuokria jää maksamatta.

Lautakunta ei ehdotuksen mukaan tee tämän päivän kokouksessaan päätöksiä asiasta vaan suunnitelma merkitään tiedoksi. Varsinaisia päätöksiä tehdään syksyn aikana, kun ensi vuoden talousarvio sorvataan.