Sybimar vältti poliisin

Sannolla toimiva Sybimar on laajentamassa toimintaansa, mutta on kiireessä unohtanut marssijärjestyksen. Tontilla aloitettiin laajennustyöt jo alkukesällä, vaikka laajennukselta puuttui ympäristölupa ja rakennuslupa.

Sybimarin vuokraaman tontin kaavaa muutettiin viime vuonna siten, että se sallii laajentamisen. Jo viime vuonna yhtiö rakensi tontille oman perkaamon ja uusien suunnitelmien mukaan kalankasvatusta on tarkoitus kasvattaa.

Ympäristölupahakemuksen mukaan kasvatusmäärä voi jatkossa olla 600 000 kiloa vuodessa. Yhtiö oli hakenut lupaa 700 000 kilolle vuodessa. Aluehallintovirasto hyväksyi ympäristöluvan heinäkuun alussa. Tuotannon lisäys vaatii noin kymmenen ison kasvatusaltaan rakentamista.

Kaupungin rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri tekivät heinäkuun alussa kiinteille tarkastuskäynnin ja totesivat, että rakennustyö on aloitettu vaikka rakennuslupaa ei ole myönnetty.

Tarkastuksessa todettiin, että osa rakennuksen sokkeleista ja kalankasvatusaltaista oli jo tuolloin asennettu.

Rakennustarkastaja toimitti saman tien yhtiölle keskeytysmääräyksen ja pyysi selitystä.

Sybimar vastasi ja pyysi lupaa rakentaa neljä allasta ennen lupien myöntämistä, mutta maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena lupaa ei voitu myöntää.

 

Ympäristö- ja lupalautakunta käsitteli asiaa tiistain kokouksessaan. Rakennustarkastajan ehdotuksen mukaan keskeyttäminen pidetään voimassa ja asia ilmoitetaan poliisille, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä.

Lautakunta piti keskeyttämisen voimassa ja oli sitä mieltä, että teko ei ole vähäinen, mutta päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen, että asiaa ei viedä poliisille.

Päätösehdotuksen mukaista poliisille viemistä kannattivat puheenjohtaja Pentti Aitamurto, Juhani Konttinen, Marko Turunen, Hillevi Wallin ja Anneli Vuorio.

Vastaehdotuksen teki Kari Herhi, joka oli kokouksessa Sami Jalosen varajäsenenä ja sitä kannattivat Rauno Aaltonen, Heidi Jaakkola, Tomi Salo, Jorkka Lehtonen ja Aki Salminen.

Äänin 6-5 lautakunta päätti siis, että asiaa ei viedä poliisille.

Lautakunnan jäsen Tarja Suves oli poissa kokouksesta.

 

Sybimar on maanantaina toimittanut aluehallintovirastolle kasvattamon laajentamisen aloittamisluvan.

Sybimar on myös jo toimittanut kaupungille tarvittavat asiakirjat rakennusluvan myöntämistä varten.

 

Artikkelikuva: Sybimar aloitti laajennustyöt ennen tarvittavia lupia.