Kaupunki tilasi väyläsuunnitelmia

Tie- ja kulkuväylien parannuksia on käynnisteillä useita eri puolilla kaupunkia. Niiden toteutamista varten kaupunkisuunnittelu on tilannut sopimuskumppanilta suunnitelmat ja mittaustyöt.

 

Pöyry Finlandilta on tilattu suunnitelma Vihannes-Laitilan liittymän turvallisuuden parantamiseksi ja yleisesti alueen kevyen liikenteen järjestelyistä.

Yrityksen toiminta on laajentunut ja laajenee edelleen, kantatie 43:lle on yrityksen kohdalla nykyään 60 km/h nopeusrajoitus, mutta sen lisäksi siis myös muita ratkaisuja suunnitellaan.

 

Blasieholmankadun mutkan kohdalle, jossa nyt on tyhjä tontti, on kaavailtu asuinrakennusta ja sen vuoksi alueen kevyen liikenteen järjestelyjä on suunniteltava. Puitesopimuksen mukaisesti tämäkin suunnittelu tilataan tehdyn tarjouksen perusteella Pöyry Finland Oy:lta.

 

Pöyryltä tilataan myös suunnitelma Hakametsän päiväkodin uusille pysäköintijärjestelylle. Päiväkodilla ei ole osoitettu saattopysäköintialuetta. Se on ratkaistava erillisellä pysäköintialueella, joka samalla voi palvella viereistä urheilukenttää

.

Puusepänkadulla ei ole nykyään kevyen liikenteen väylää, vaikka sen molemmista päistä lähtee sellainen. Puusepänkadun kohdalla kevyt liikenne joutuu kulkemaan ajoradalla.

Alueen asukasmäärä tulee uusien asuintalojen myötäkasvamaan ja siksi liikenneturvallisuutta on parannetta. Puusepänkadun kevyen liikenteen väylän suunnittelu tilataan Pöyryltä.

 

Edellä mainittujen kohteiden Blasieholmankatu, Hakametsä ja Puusepänkatu suunnittelun pohjaksi tarvitaan maastomittaukset. Niiden tekeminen tilataan Pöyry Finland Oy:ltä.

Yhteensä kaikkien Pöyryltä tilattavien töiden tarjoukset tekevät 46 900 euroa.

 

Artikkelikuva: Blasieholmankadun tontille tehtiin viime vuonna asunrakennusta varten kaavamuutoskin, mutta työt eivät ole alkaneet. Kaupunki varautuu kuitenkin rakentamiseen tilaamalla suunnitelman lähialueen kevyen liikenteen järjestelyistä.