Rakennuskannan inventointi käynnistyy kirjoituspöydän ääressä

Kaupungin tehdyistä rakennusinventoinneista tehdään syksyn aikana kartoitus. Inventointeja on tehty 1980-luvulta lähtien satunnaisesti tarpeen mukaan, nyt inventoinnit inventoidaan, jotta tulevien inventointien tarve selviää. Työ liittyy käynnistymässä olevaan keskustan osayleiskaavan päivitykseen.

Tehtävään on palkattu Riikka Sinisalo. Uudessakaupungissa tehdyt inventointitiedot ovat Maakuntamuseon hallussa ja ainakin aluksi Sinisalon työ on kirjoituspöytätyötä Turussa.

– Inventoinnin laajuus on vielä tarkemmin ratkaisematta, mutta maantieteellisesti alue kattaa kaupungin alueen noin Vohdensaaresta Kytämäelle. Kalannin alueella on inventointi suoritettu osana Kalannin osayleiskaavan laadintaa, kertoo kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää.

Inventoinnin lisäksi kaavatyötä varten on menossa luontoselvitys.

 

Syksyn aikana ei todennäköisesti mitään maastokäyntejä tehdä, vaan neljä kuukautta kuluu olemassa olevien tietojen kokoamisessa. Inventointi jatkunee ensi vuonna uudella hankkeella.

– Keskusta-alueen vanhojen rakennusten tiedot on inventoitu ja tallessa, mutta mitään kattavaa inventointia ei ole tehty ja uusista rakennuksista eli noin 1960-luvulla tai myöhemmin tehdyistä ei ole inventointia yleensä tehty, kertoo tutkija Paula Saarento Maakuntamuseosta.

Inventoinnissa rakennuksista tallennetaan mm. rakennusvuosi, mahdolliset piirustukset, suunnittelija ja muutakin tietoa. Näitä voidaan sitten kaavatyön edetessä hyödyntää.

– Mahdollisesti ainakin osa tehdyistä inventoinneista voidaan tuoda aikanaan yleisölle nähtäville sähköisessä muodossa, Saarento lupaa.

 

Artikkelikuva: Inventointiselvityksen tekevä Riikka Sinisalo (vas.), Maakuntamuseon tutkija Paula Saarento ja kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää.