Osaaminen on autotehtaan valtti

Jos koko yrityksellä on vain yksi vahvuus, niin äkkiä saattaisi kuvitella, että sen asiat ovat huonosti. Valmet Automotiven kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Valmistustoiminnan johtaja Pasi Rannus sanoo, että karkeasti katsoen yrityksen ainoa vahvuus on osaaminen ja sitä oikein hyödyntämällä tulee sitten muu.

Osaaminen on se, jolla iso autonvalmistaja saatiin aikanaan luottamaan Valmet Automotiveen sopimuskumppanina, sen avulla kyettiin vastaamaan huutoon eli rakentamaan nopeasti tuotantolinjat ja sen avulla pystytään jatkuvasti tuottamaan laatukriteerit täyttäviä autoja asiakkaan haluamalla vauhdilla.

 

Pasi Rannus on työskennellyt autotehtaalla parikymmentä vuotta. Hän oli jo pystyttämässä ensimmäistä A-sarjan kokoonpanolinjaa ja on sen jälkeen vastannut myös kahden uuden mallin tuotannon käynnistämisestä ja pyörittämisestä.

– Daimler lähestyi meitä keväällä 2012 ja olin tuotannon edustajana mukana neuvotteluissa alusta alkaen. Etenimme nopeasti, toukokuussa aloitimme neuvottelut, esisopimus tehtiin heinäkuun alussa ja virallisesti projekti käynnistyi heinäkuun 18. päivä ja vähän yli vuosi siitä käynnistyi tuotanto. Eikä myöhempien mallin kohdallakaan ole viivytelty.

Homma etenee uuden mallin kohdalla niin, että päämieheltä tuli faktat siitä, millaisen tuotteen se haluaa ja sen perusteella autotehtaalla aloitetaan konseptisuunnittelu. Autotehdas on vahvasti integroitunut Daimlerin tuotantoverkostoon mutta kokoonpanon toteutus on ydinasia, joka toteutetaan itsenäisesti.

– Tiettyjä osia prosessista pitää tehdä kuten päämies sanoo, mutta suurin osa prosessista on meidän tavalla tehty. Olemme nopea ja joustava siksi, koska osaamme ja koska se on elinehtomme.

Yrityskulttuurien erilaisuudesta ja luottamuksesta kertoo se, että Porschella oli Uudessakaupungissa jatkuvasti kymmenkunta päämiehen työntekijää, mutta Daimlerin kanssa vastaavaa järjestelyä ei ole.

 

Pasi Rannus.

Kummankin tuotannossa olevan mallin kori rakennetaan omassa linjassaan hitsausrobottien avulla ja myös maalaamon ovat robotit vuosien aikana vallanneet kokonaan. Robottien käyttöä tutkitaan kokoonpanossakin, mutta se on vielä pääosin ihmistyötä.

– Mutta pitää ymmärtää, että eivät robotitkaan itsestään mitään tee eli niiden taustalla työskentelee iso joukko ihmisiä. Automaatioasteen nousu 90 prosenttiin ja yli saattaa hämätä, että ihmisiä ei tarvita enää lainkaan.

Yksi kokoonpanon suurimmista haasteista on saada eri osia erilaisen määrän sisältävien mallien kokoonpano sujumaan yhdessä linjassa joustavasti.

– Haasteita riitti kahden mallin yhdistämisessä ja edelleen päivittäin tulee eteen erilaisia ”tilanteita,” tuotteet ovat kuitenkin niin monimutkaisia, logistiset haasteet kovia ja töitä tehdään kuusi päivää viikossa kellon ympäri, että niiltä ei voi välttyä, mutta jokainen haaste on paikka oppia uutta ja selvitä jatkossa paremmin.

Osaaminen on tässäkin kohtaa avainasemassa ja kaikesta automatisoinnista huolimatta tai osin sen vuoksi tulee säilymäänkin autotehtaan keskeisenä vahvuutena. Osaamisen avulla on rakennettu kokonaisuus, jonka ansiosta kannattaa rahdata laivakaupalla osia viikossa Keski-Euroopasta Uuteenkaupunkiin, koota niistä auto ja viedä valmiit tuotteet takaisin Keski-Eurooppaan.

 

Tehtaan sisäisessä suunnittelussa pitää tietenkin huomioida muutkin kuin vain se, miten osat saadaan sujuvasti paikalleen. Ihmisten pitää päästä kulkemaan turvallisesti ja tavaravirrat tulee kyetä ohjaamaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Linjalla ei suuria varastotiloja ole, vaan tavara virtaa isommista varastoista linjan ääreen jatkuvasti.

– Oikeastaan kokoonpano on yksi iso logistiikkahaaste, joka alkaa asiakkaan tilauksesta ja toisaalta osien hankinnasta ja päättyy valmiin auton luovutukseen. Koko homma kulminoituu linjalla määrätyssä pisteessä, kun se määrätty osa pistetään määrättyyn autoon paikalleen.

Valmiita linjat eivät ole oikeastaan koskaan. Tuotteeseen tulee eri syistä muutoksia säännöllisin väliajoin ja koko ajan myös opitaan uutta.

– Oppiminen on hyvin sisällä organisaatiossa, sitä tapahtuu joka päivä. Autonvalmistuksen ympäristö on nyt aivan erilainen mitä kymmenen vuotta sitten ja tulee jatkossa muuttumaan edelleen voimakkaasti ja siinä on pysyttävä mukana.

Jatkossa tuotteet monipuolistuvat entisestään, räätälöitävyys kasvaa ja se vaatii entistä parempaa ammattitaitoa kaikilta.

 

Autotehtaalla on hyvä tilauskanta, sopimukset vuosiksi eteenpäin ja näkymät monella taholla hyvät, mutta hetkeksikään ei ole kuitenkaan varaa jäädä lepäämään laakereillaan.

– Sopimusvalmistuksessa osaaminen on ainoa asia, joka ratkaisee ja siitä meidän pitää pitää huolta ja taata ammattitaitoisen työvoiman saanti.

Autotehtaan tunnettuus ja kiinnostavuus työpaikkana on viimeisen parin vuoden aikana huimasti noussut, se ei ole tapahtunut automaattisesti vaan sen eteen on tehty kovasti työtä, mutta se on kantanut hedelmää. Tämän vuoden tuhannen työntekijän rekrytarpeesta on pääosa saatu kokoon ja viimeiset 200 saadaan palkattua syksyn aikana.

– Työpaikan kiinnostavuus on tärkeää sekä kokoonpanohenkilöstön että asiantuntijoiden kohdalla. Tehtaan kasvun yksi jarru voi kuitenkin jatkossa olla työvoiman saatavuus ja siinä tärkeää on itse työn lisäksi ympäristön viihtyvyys.

Pakon sanelemana autotehdas on perustanut toimistot Turkuun ja Vantaalle. Rannus pitää jopa mahdollisena, että tarvittavien talenttien saannissa joudutaan menemään Suomen rajojen ulkopuolella.

– Jo nyt tehtaan ilmapiiri on hyvin monikansallinen. Työntekijöiden pendelöinti on kovaa, karkeasti arvioiden 1500 henkeä käy meillä töissä säännöllisesti Vakka-Suomen ulkopuolelta. Jotta liikkuminen saataisiin vähenemään ja ihmiset asettumaan tänne tarvitaan yhteistyötä sekä Uudenkaupungin kaupungin että koko alueen kanssa.