Louhinta- ja murskauslupaa haetaan Suurikkalaan

Kaupungille on toimitettu yhdistetty maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelyilmoitus, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Suurikkalan kylässä tilalla 12:1 Ihala (895-489-12-1)

Kalliomurskeen suunniteltu ottoalue on kooltaan yhden hehtaarin suuruinen ja siltä arvioidaan saatavan kalliokiviainesta 60 000 kuutiometriä.

Lupahakemuksen mukaan louhintaa ja murskausta on tarkoitus harjoittaa maanantaista perjantaihin kello 7:00-21:00 lukuun ottamatta kesä-, heinä ja elokuuta.

Kuormausta ja kuljetusta on em. aikojen lisäksi tarkoitus tehdä lauantaisin kello 8:00-16:00.

 

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua yhteispalvelupiste Passarissa (Rauhankatu 10) 4.9-5.10.2018 välisen ajan.

Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus tehdä muistutuksia. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisina ympäristö- ja lupalautakunnalle viimeistään 5.10 virka-aikana osoitteeseen Välskärintie 2 c, PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Päätös luvan myöntämisestä ja lupaehdoista tehdään vasta sen jälkeen, kun muistutukset ja mielipiteet on käyty läpi.

 

Artikkelikuva: Ihalan kiinteistö sijaitsee Suurikkalassa aivan Pyhärannan tien tuntumassa.