Sosiaalitoimen TA-ehdotuksessa Stoppi säilyy supistettuna

Sosiaalitoimi on ensimmäisenä hallintokuntana saanut ensi vuoden talousarvioehdotuksensa lautakuntakäsittelyyn. Torstaina kokoontuva lautakunta saa eteensä esityksen, joka näyttää jäävän kauas kaupunginhallituksen vaatimasta vajaan miljoonan euron supistuksesta, ennemminkin kulut ovat kasvamaan päin,

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueista tosin puuttuu vielä terveyspalvelujen ja seudullisen ympäristönhuollon talousarviot, sillä ne valmistuvat vasta myöhemmin.

Seudullisen ympäristöhuollon budjetti on pieni eikä senkään kautta vaadittuja säästöjä saada, joten jäljellä jää terveyskeskus. Siis jos sosiaali- ja terveyspuoli aikoo päästä säästötavoitteeseen.

 

Sosiaalityön puolella budjetti kasvaa tosin osin siksi, että perhekeskus siirtyy terveyspalveluista sosiaalityön puolelle. Lisäksi perhekeskukseen esitetään yhden kokoaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkausta.

Esityksessä on myös Aktivointikeskus Puustin työllisyyskoordinaattorin vakinaistaminen ensi vuoden alusta.

Stoppi Nuorisoasuntojen osalta talousarviossa ei ole koko 190 000 euron avustuksen lopettamista, mutta merkittävä alentaminen 70 000 euroon.

 

Stoppia pyörittävä Vakka-Suomen Mielenterveysseura on esittänyt sosiaalitoimelle oman kannanottonsa, jossa se hyväksyy toiminnan supistamisen.

– Seuran hallituksen mielestä säilytettävät toiminnat olisivat nuorten tukipiste sekä viisi tukiasuntoa. Henkilökunnan määrä voidaan vähentää vastaamaan tarvetta. Viime aikoina suurin riskitekijä on ollut tilakysymys, koska toiminta on ajautunut yksityisen tahon vuokratiloihin. Edullisinta olisi jatkossa toiminta toteuttaa kaupungin omistamissa tiloissa, todetaan seuran hallituksen hyväksymässä kannanotossa.

Seuran puheenjohtaja Lea Myllymäki ei ole jäävinä osallistunut kannanoton valmisteluun. Koko kannanotto löytyy tästä.

 

Muutoksia sosiaalityön puolella on lisäksi vammaispalveluissa, jossa päivätoiminta eriytetään vammaisten työtoiminnasta.

Lastensuojeluun esitetään uutta sosiaaliohjaajan työsuhdetta ja lapsiperheiden palvelussa organisaatiota rukataan, jotta tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin ja laadukkaammin.

 

Vanhusten palveluissa esitys ylittää tämän vuoden talousarvion yli puolella miljoonalla eurolla, josta vajaa 200 000 aiheutuu palkkojen noususta, vaikka uusia virkoja ei talousarviossa vanhusten palveluihin ole.

Muuten kulut kasvavat esimerkiksi palvelusetelien lisääntyvät käytön vuoksi.

Vanhuspalveluihin kuuluvat mm. Sakunkulma, kotihoito, Kalannin palvelukeskus, Kompassi, Merituulikoti, Kalannin vanhainkoti ja Kuunari.

 

Kalannin vanhainkoti on ollut yhtenä sosiaalipuolen vaihtoehtoisena säästökohteena tälläkin kertaa, mutta tekstissä todetaan, että siihen ei ole poliittista tahtotilaa, eikä muutoksia sen toimintaan nyt ehdoteta, vaikka haikaillaankin, miten sitä kautta olisi saatavilla puolen miljoonan säästöt.

Toisena vaihtoehtona säästötavoitteen saavuttamiseksi on mietitty henkilöstön lomauttamista, mutta sosiaalipuolella on paljon toimintoja, joissa se on vaikea toteuttaa ja korvaavat toimet tulevat helposti kalliimmaksi.

Kolmantena vaihtoehtona on erikoissairaanhoidon määrärahojen vähennys. Erikoissairaanhoito on palaamassa takaisin sosiaali- ja terveyspuolen talousarvioon kaupunginhallituksen budjetista.

Esh-kulujen puolen miljoonan euron eli noin 2,2 prosentin alentamista perustellaan sen yhteistyön tuloksilla, jota tehdään sairaanhoitopiirin kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Viime mainittu muutos onkin talousarvioehdotukseen sisällytetty, vaikka sen toteutuminen on enemmän kuin epävarmaa.

 

Lautakuntaa menevä ehdotus löytyy kokonaisuutena tästä.

Kalannin vanhainkodin toimintaan ei nyt esitetä muutoksia.