Erikoissairaanhoidon kulut pysyvät kurissa

Uudenkaupungin erikoissairaanhoidon toteutuneet kustannukset ovat vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana olleet 7,5 prosenttia viime vuotta alhaisempia ja myös pienempiä kuin kuluvan vuoden ennakkolaskutus.

Sairaanhoitopiirin julkaiseman laskelman mukaan Uudenkaupungin esh-kustannukset ovat alkuvuonna olleet 13,4 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavana aikana kustannukset olivat 14,5 miljoonaa eli reilun miljoona euroa enemmän.

Tämän vuoden talousarviossa kaupungin kustannukset on arvioitu 21,3 miljoonaksi euroksi. Siitä on nyt koossa siis noin 63 prosenttia. Vuodesta on kulunut kaksi kolmannesta eli tasaisen käytön mukaan olisi pitänyt kulua 66,7 prosenttia.

Jos loppuvuosi sujuu samaan tapaan, tulevat kustannukset kokonaisuutena olemaan noin 20,1 miljoonaa euroa eli 1,2 miljoonaa ennakoitua vähemmän ja 1,5 miljoonaa viime vuotta vähemmän.

 

Oheisesta kaaviosta ilmenee, että esh-kustannukset ovat alittaneet viime vuoden luvut lähes joka kuukausia ja olleet selvästi talousarvion laskennallista kustannusta pienempiä joka kuukausi toukokuuta lukuun ottamatta.

Alkuvuoden kustannuksista 7,9 miljoonaa euroa on tullut poliklinikkakäynneistä, 5,3 miljoonaa hoitojaksoista ja 430 000 ensihoidosta.

Viime vuoteen verrattuna hoitojaksojen kustannukset ovat vähentyneet yli 15 prosenttia, poliklinikkakäyntien kohdalla vähennys on vajaa kolme prosenttia.

 

Yhteistyöalueen muiden kuntien kohdalla alkuvuoden hurjan suuret luvut ovat hieman laantunut, mutta edelleen niiden kustannukset ovat reilusti arvioitua suuremmat.

Vehmaan kohdalla ero on edelleen peräti 25 prosenttia, Taivassalon 8,7 prosenttia ja Kustavin 8,1 prosenttia.

Pyhärannassa esh:n käyttö on alkuvuodessa ollut lähes ennakoitua, vähennystä on 0,8 prosenttia.

Naapurikunta Laitila on selviämässä vuodesta Uuttakaupunkiakin paremmin, siellä alkuvuoden käyttö on ollut 13,3 prosenttia arvioitua pienempää.

 

Koko sairaanhoitopiirin talousarvio on 550 miljoonaa euroa ja raportin mukaan elokuun lopussa kustannukset ovat olleet 365 miljoonaa eli melko tarkkaan kaksi kolmasosaa talousarviosta.

Kasvua viime vuoden lukuihin on yli kuusi prosenttia. Poliklinikkakäynnit ovat sairaanhoitopiirin alueella lisääntyneet 10 prosentilla, hoitojaksot 2,5 prosentilla, mutta ensihoidon kustannukset laskeneet reilulla kolmella prosentilla.