Vesimaksuun tulossa alennus, jätevesimaksuun korotus

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos on jo useana vuonna tehnyt erinomaisen positiivisen liiketuloksen ja laitoksen tulot ovat ylittäneet reilusti menot. Tällainen tilanne ei voi kuitenkaan jatkua pitkään, sillä lain mukaan kunnallisen liikelaitoksen tulee tuottaa palvelut omakustannushintaan eikä piiloverotusta tai piilotukea hyväksytä.

Uudenkaupungin Veden ensi vuoden talousarvioehdotuksessa onkin esitetty talousvesikuution hintaan viiden prosentin alennus ja samalla myös raakaveden hinta tulee laskemaan, koska se on määritelty prosenttiosuutena talousveden hinnasta.

Laskutettavan veden määrä on viime vuosina ollut kasvussa. Pääasiassa kasvu on johtunut teollisuuden kasvusta, mutta tänä vuonna kuiva kesä kasvatti myös kotitalouksien vedenkulutusta.

 

Talousarviossa liikelaitoksen liikevaihdon arvellaan ensi vuonna olevan noin 4,9 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 450 000 euroa ja kannattavuus hyvä sekä ensi vuonna että kahtena seuraavanakin.

Lainaa Vedellä on ensi vuoden lopussa 1,3 miljoonaa euroa, pääomakustannukset ovat liikevaihdosta 8,2 prosenttia. Lainanottoon ei ole tarvetta, vaan vanhaa maksetaan pois ja pääomakustannukset vähenevät edelleen.

Investointeja ensi vuodelle on suunniteltu noin kahden miljoona euron edestä, mutta niistä liikelaitos selviää tulorahoituksella. Investoinnit kohdistuvat pääosin verkoston parantamiseen ja laajentamiseen sekä toiminnan tehostamiseen.

 

Jos puhtaan veden maksuihin on tulossa alennusta, niin jäteveden osalta suunta on toinen. Vakka-Suomen Vedellä on menossa kallis puhdistamoinvestointi, jonka seurauksena lainamäärä ja sen hoitokulut kasvussa. Liikelaitoksen taloussuunnitelmassa onkin ennakoitu kymmenen prosentin hinnankorotusta, mutta vasta vuodelle 2020.

Vakka-Suomen Vedellä on muutenkin suhteellisen suuri velkataakka liikevaihtoon nähden. Ensi vuonna lainan lyhennykset ja korkokulut ovat yhteensä yli 700 000 euroa ja vievät yli kolmanneksen liikevaihdosta.

Vakka-Suomen Vesi käsittelee vuositasolla noin 2,5 miljoonaa kuutiota jätevettä, josta noin 550 000 kuutiota on Laitilan osuutta. Liikevaihto on noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Sekä Uudenkaupungin Veden että Vakka-Suomen Veden johtokunnat käsittelevät ensivuoden talousarviota ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelmaa ensi viikon kokouksissaan.

 

Artikkelikuva jätevedenpuhdistamamon työmaalta, Uudenkaupungin vesihuollon kuva.