Tarvitseeko kaupunki lakimiestä?

Kaupunki on vuosien 2016 ja 2017 aikana hankkinut lakiasiapalveluita ostona ulkopuolisilta toimijoilta noin 355 000 euron edestä. Oman lakimiehen palkkaaminen maksaisi noin 100 000 euroa vuodessa, mutta ihan näin yksinkertaisesti ei asiaa voida tarkastella.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti aikanaan valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin oman lakimiehen palkkaamista.

Aloitteen mukaan hän toimisi kaikilla hallinnonaloilla suorittaen konsultaatioita, laillisuusvalvontaa ja asioiden valmistelua sekä toimisi sopimusneuvotteluissa kaupungin edustajana.

Aloitteessa todetaan, että kaupungin toimintaympäristöstä tulee jatkossa entistä haastavampi mm. sote- ja maakuntauudistuksen sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen vuoksi ja siksikin omaa osaamista tulisi vahvistaa.

 

Vastauksen aloitteeseen on laatinut hallinto- ja kehittämiskeskus. Vastauksessa todetaan, että hallintolakimies kyllä vahvistaisi kaupungin osaamista, mutta ei poistaisi tarvetta käyttää juridisia erityisasiantuntijoita mm. hallinta-asioissa, sosiaali- ja terveyspuolen sekä teknisen toimen ja lupa-asioiden erityiskysymyksissä.

– Kaupungin organisaatio tulee muuttumaan, mikäli maakunta- ja soteuudistus toteutuu. Se vaikuttaa merkittävästi siihen, millaista juridista apua jatkossa tarvitaan, sillä sote-päätöksenteko siirtyy kokonaan pois kaupungilta, todetaan vastauksessa.

Kaupungin sisällä on myös asiaa pohdittu mm. siksi, että hallintopalveluissa tulee lähivuosina henkilöstö vaihtumaan mm. eläköitymisen vuoksi.

– Esimerkiksi hallintosihteerin jäädessä eläkkeelle on keskusteltu, että hänen tilalleen palkattaisiin vähintään oikeusnotaari/hallintonotaari tai vastaava henkilö, jolla on oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.

 

Kaupunginhallitus käsittelee vastausta tämän illan kokouksessaan ja lähettänee sen valtuustolle kuitattavaksi. Päätöksiä virkojen tai toimien perustamisesta ei valtuustoaloitteen käsittelyssä tehdä, vaan ne etenevät aloitteesta erillään, jos virka katsotaan tarpeelliseksi.