Reitti-hanke tarjoaa nyt myös dataneuvontaa

Viime vuoden alkupuolella alkanut Reitti-hanke on toimintansa aikana kyennyt ratkaisemaan asiakkaidensa työttömyysongelmista yli kolme neljännestä. Hanketta vetää Laitilan Nuorisoverstas ry ja se toimii sekä Laitilassa että Uudessakaupungissa.

– Alueen hyvä työllisyystilanne on tietenkin helpottanut tilannetta. Vastaavan edellisen hankkeen aikana työllisyystilanne oli selkeästi huonompi, nyt voimme tarjota oikeita työpaikkoja ja joskus on jopa tarjolla useita vaihtoehtoja, kertoo Uudessakaupungissa toimiva hanketyöntekijä Jan Vuorenlaakso.

Reilusta sadasta asiakkaasta lähes neljännes on löytynyt avoimille työmarkkinoilla, saman verran työkokeiluun, koulutukseen ja työhön palkkatuella on siirtynyt toistakymmentä. Osalle on löytynyt muu ratkaisu, kuten siirtyminen eläkkeelle tai kuntotuttavaan työtoimintaan.

– Hanke päättyy vuoden lopulla, mutta todennäköisesti jatkoksi alkaa jokin uusi hanke. Vaikka työllisyystilanne alueella on hyvä, löytyy tällaiselle toiminnalle kyllä tarvetta.

 

Hanke on kyennyt syksyllä jopa laajentamaan palvelujaan. Hankkeeseen on loppuajaksi palkattu dataneuvojaksi Jani Suominen. Dataneuvontaa on hankkeen puitteissa aiemminkin annettu mahdollisuuksien mukaan, mutta tarve on ollut suurempi, mihin resurssit ovat riittäneet.

– Käytännön työssä sekä palautteissa on yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi havaittu tietoteknisten taitojen puuttuminen. Monet, varsinkin vanhempana työttömäksi joutuneet eivät ole koulussa tai työelämässä joutuneet konetta käyttämään ja siksi viranomaisten erilaisten sähköisten palvelujen käyttö on heille hankalaa, Suominen sanoo

Jani Suominen on tavattavissa tiistaisin ja torstaisin hankkeen toimipisteessä Puustin tiloissa Ylinenkatu 15:ssä kello 9-15 ja maanantaisin ja keskiviikkoisin samaan aikaan Laitilassa Pilppulantie 10:ssä.

– Neuvonta on maksutonta eikä aikaa tarvitse erikseen varata, mutta senkin voi toki tehdä. Voimme yhdessä täyttää erilaisia hakemuksia, etsiä työpaikkoja, laatia ansioluetteloja työpaikan hakua varten ja vastaavaa.

Reitti-hanke on TE-toimiston rahoittama hanke, jolla edistetään asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. Hankkeen asiakkaita ovat työikäiset Vakka-Suomen asukkaat, joiden työttömyys on pitkittynyt.

 

Artikkelikuva: Reitti-hankkeen dataneuvoja Jani Suominen auttaa erilaisten sähköisten palvelujen käytössä Uudessakaupungissa kahtena päivänä viikossa.