Kaupunki siirtyy kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen

Kaupungin tekninen toimi on selvitellyt haja-alueen jätehuollon järkevämpää järjestämistä pitkään. Vuosi sitten asia oli esillä teknisessä lautakunnassa ja silloin päätettiin jatkaa toistaiseksi sekajärjestelmään.

Selvitystyö on kuitenkin jatkunut ja tiistaina kokoontunut tekninen lautakunta päätti, että kiinteistökotaiseen jätteenkeräykseen siirrytään reilun vuoden kuluttua eli vuoden 2020 alussa.

Nykyisessä sekajärjestelmässä kiinteistöt voivat tehdä sopimuksen kuljetusyhtiön kanssa jätteen keräämisestä tai sitten ne voivat hyödyntää kaupungin eri puolilla haja-aluetta ylläpitämää 20:tä jäteasemaa.

Jäteasemien käyttö on ollut ongelmallista, sillä niille on jätetty jätteitä, jotka eivät sinne kuulu ja kaupunki on siksi joutunut maksamaan sekajätteestä korkeampaa taksaa.

Ehdotus kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen siirtymisestä oli jo esillä edellisessä teknisen lautakunnan kokouksessa elokuussa, mutta silloin lautakunta päätti ottaa aikalisän, nyt päätös syntyi yksimielisesti.

 

Nyt tehty päätös ei koske saarikiinteistöjä vaan niiden osalta jätteenkeräys keskitetään jatkossa pääsääntöisesti pienvenesatamien yhteyteen.

Nykyiset jäteasemat jäävät toki edelleen olemaan, mutta sekajätteen eli poltettavaksi menevän jätteen keräysastiat poistuvat reilun vuoden kuluttua.

Asemaille jää siis edelleen mm. paperinkeräysastiat ja muut erilliskerättävien jätteiden keräysastiat. Jollain aikataululla jäteasemien määrää todennäköisesti kuitenkin vähenee.

Tällä hetkellä haja-alueen talouksista vajaa puolet on jo kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen piirissä. Kiinteistökohtaisen keräysastian lisäksi on mahdollista hankkia useamman kiinteistön yhteinen keräysastia, jolloin kustannukset alenevat huomattavasti.

 

Lautakunta antoi tekniselle toimelle myös luvan selvittää yhteistyömahdollisuuksia Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Yhtiön edustajat tulevat seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen selvittämään toiminnan perusteita ja käytäntöjä.