Kaupunginlahden rannan kunnostus käynnistyy pikavauhtia

Kaupunginlahden rannan korjaus Sorvakon sillan ja Pakkahuoneen välillä pääsee alkamaan välittömästi. Tekninen lautakunta valitsi tiistaina pitämässään kokouksessa työn urakoitsijaksi ainoan tarjouksen jättäneen Destia Oy:n.

Destian tarjous on 988 200 euroa. Lautakunta antoi päätökselle saman tien täytäntöönpanoluvan ja kun kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen maanantaina, voivat työt alkaa heti.

Työhön sisältyy noin 100 metrin matkalta kivisen rantamuurin uusimista, joka tekee hankkeesta kalliin. Muurin uusimisen lisäksi ranta päällystetään uudelleen Pakkahuoneelta Sorvakon sillalle, se saa kunnon valot ja niin edelleen.

Hankkeeseen on Professori Mauno Vannaksen säätiö antanut 500 000 euron avustuksen. Säätiö on tukenut myös aiempia Kaupunginlahden rannan kunnostustöitä merkittävillä summilla.

 

Lautakunta merkitsi kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden osavuosikatsauksen tiedokseen. Pääosin teknisen lautakunnan osalta vuosi on sujunut ennakoidusta, mutta katujen ja teiden sekä kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on ylityspaineita.

Katujen ja teiden ylläpitokuluja ovat kasvattaneet kova talvi ja kasvaneet liikennemäärät, kiinteistöjen osalta taas on tehty erilaisia sisäilmaselvityksiä ja -tarkastuksia ajateltua enemmän.

 

Lautakunta hyväksyi toimialueensa ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Toimintaan ei ole suuria muutoksia tulossa. Kustannukset kasvavat jonkin verran yleisen kustannustason nousun myötä, mutta niitä pyritään kompensoimaan tehostamalla toimintaa.

Puhdistuspalveluissa neliöt kasvavat ja sen vuoksi ehdotuksessa on kolmen uuden laitoshoitajan palkkaaminen, joista yksi olisi kiertävä sijainen, mutta muuten toimialueen henkilöstömäärä pysyy ennallaan.

Ehdotuksessa teknisen toimen toimintatuotot kasvavat ensi vuonna tämän vuoden talousarvioon nähden noin 450 000 eurolla, toimintakulut kasvavat noin miljoonalla eurolla ja toimintakate tipahtaa 2,6 miljoonasta kahteen miljoonaan euroon.

 

Investointien osalta kolmen seuraavan vuoden lista on normaalia lyhyempi, mutta samalla normaalia kalliimpi. Suurin on tietenkin sivistys- ja hyvinvointikeskus, johon varaudutaan 45,5 miljoonan euron verran. Yli miljoonan investointeja kolmen vuoden periodilla ovat myös liikekeskustan elävöittäminen ja Sorvakon niemen liikennejärjestelyt ja ranta-alueiden kunnostus, hieman alle miljoonan vievät Hiun uuden alueen kunnallistekniikka, katuvalaistuksen uusiminen ja Laivanrakentajantien muutokset.

Lisäksi investointilistalta puuttuu kokonaan terveyskeskuksen korjaamisesta, purkamisesta ja/tai uusien korvaavien tilojen hankkimisesta aiheutuvat kulut, sillä niiden osalta selvittelyt ovat kesken ja päätökset puuttuvat, joten investointien tarvetta ei ole voitu arvioida.

 

Artikkelikuva: Havainnekuva Kaupunginlahden pohjoisrannasta parannusten jälkeen, näkymä Pakkahuoneelta kohti Sorvakon siltaa.