Pilottihanke voisi tuoda henkilöjunaliikenteen Uki-Turku välille

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistämässä alueellisen junaliikenteen järjestämisestä yhden tai useamman pilottihankkeen. Kaupunginhallitus ottaa maanantaina kokouksessaan kantaa, pyrkiikö Uusikaupunki mukaan hankkeeseen.

Hankkeeseen liittyy myös osto- ja velvoiteliikenteen kehittäminen. Hanke voisi alkaa jo reilun vuoden päästä eli joulukuussa 2019 ja se kestäisi 2,5 vuotta. Pilottiin otetaan mukaan 1-3 aluetta.

Hanke etenee niin, että ministeriö laatii pilottiin tulevan alueen kanssa junaliikenteen aikataulusuunnitelmat ja pyytää niiden mukaista liikennöintitarjousta VR:ltä.

Varsinais-Suomen liitto laatii maakunnan osalta kokoavan hakemuksen ja on siksi kysellyt radan varren kunnilta kiinnostusta hankkeeseen ja myös tietoa siitä, miten kunta pystyy sitoutumaan asiaan henkilöresurssien ja rahoituksen kautta.

 

Asiaa valmistellut elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen esittää hallituksen esityslistan asiakohdassa, spekulatiivisen laskelman, jossa arvioidaan Uki-Turku välillä tarvittavan noin 1,5 miljoonan euron subventiota, josta valtio maksaa puolet. Loput jakautuisivat radanvarsikuntien kesken asukasmäärän suhteessa, jolloin kaupungin osuus voisi olla vajaa 200 000 euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollista Turun osuutta.

Junaliikenne vaatii myös korjauksia ja parannuksia seisakkeilla ja asemilla.

Pilottiin osallistumista Heinonen perustelee erityisesti Uudenkaupungin lisääntyneillä työpaikoilla, joka on kasvattanut työmatkaliikennettä.

– Liikenteellisesti Vakka-Suomi ja Turku tulee sitoa entistä tiiviimmäksi yhteiseksi työssäkäyntialueeksi, jolloin työntekijöiden liikkumisedellytysten paraneminen edistää molempien mahdollisuutta tarjota kilpailukykyä tukeva toimintaympäristö ja osaava työvoima.

Heinonen viittaa myös kaupungin strategiaan, jossa tavoitteena on asukasluvun merkittävä kasvu.

– Työhönottoalueen laajuus liittyy helppoihin liikenneyhteyksiin ja se tekisi erityisesti perheiden sijoittumisesta Uuteenkaupunkiin helpompaa.

 

Kaupunginjohtaja Atso Vainio ehdottaa edellä kerrotun lausunnon hyväksymistä. Sen lisäksi Uusikaupunki toteaa ehdotuksen mukaan, että sillä on olemassa selkeä tahtotila julkisen raideliikenteen kehittämiseen.

 

Artikkelikuva: Turun ja Uudenkaupungin välillä on päässyt matkustamaan erikoispäivinä, mutta pilottihanke toisi säännölliset, noin tunnin välein kulkevat henkilöjunat.