Kunuli esittää uusia vakinaisia työntekijöitä

Viikolla kokoontunut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta esittää ensi vuoden talousarvioon uutta nuoriso-ohjaajaa sekä toisen etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistamista.

Etsivää nuorisotyötä on Uudessakaupungissa tehty vuodesta 2010 alkaen. Työhön kaupunki saa avustusta aluehallintoviraston kautta jaettavalla rahoituksella, jota myönnetään kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan. Nykyinen rahoitus on myönnetty ensi vuoden kesäkuuhun.

Tällä hetkellä Uudessakaupungissa toimii kaksi etsivää nuorisotyötä tekevää henkilö, joista toisen työpanoksesta osa on yhteistyösopimuksen perusteella Vehmaan käytössä.

Kunulin strategiassa on yhtenä tavoitteena etsivän nuorisotyön vakinaistaminen ottamalla se kaupungin oman rahoituksen piiriin. Vuoden pituiset rahoitusjaksot vievät toiminnalta pitkäjänteisyyden ja mielekkyyden.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

 

Uuden nuoriso-ohjaajan tarvetta lautakunta perustelee monin tavoin. Esimerkiksi työntekijöiden vähyys vaikeuttaa työtehtävien tasaista jakamista.

Erityisesti Vantin eli keskustan nuorisotilan käyttö on kasvanut ja alkaa olla yhden työntekijän osalle jo liikaa. Kyseessä on ennen kaikkea työturvallisuusriski, johon liittyy myös merkittävä meluhaitta varsinkin ruuhkaisimpina iltoina.

Perusteluissa todetaankin, että työ nuorisotiloissa on siirtynyt entistä enemmän valvonnaksi eikä aika liikene yksittäisille nuorille, jotka tarvitsisivat aikuista, jonka kanssa jutella.

Uutta työntekijää tarvitaan myös uusien toimintamuotojen ja yhteistyömuotojen toteuttamiseksi. Kaupungilla on tällä hetkellä kaksi nuoriso-ohjaajaa.

 

Lautakunta osoitti pyynnöt kaupunginhallitukselle, joka käsittelee niitä maanantain kokouksessaan. Kaupunginjohtaja Atso Vainion esitys on se, että pyynnöt hyväksytään, jos niihin saadaan ensivuoden talousarvion käsittelyssä määrärahat.

Molemmat tehtävät ovat myös Kunulin omassa talousarvioesityksessä. Osin niiden vuoksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen ensi vuoden talousarvio ylittää noin 130 000 eurolla hallituksen hyväksymän talousarviokehyksen.

 

Artikkelikuva Nuorisotila Vantista on vuodelta 2014.