Huoltosuhde parani viime vuonna

Kaupungin väkiluku kasvoi viime vuonna muuttoliikkeen ansiosta reippaasti. Muuttajat olivat lähes järjestään 18-30-vuotiaita, joten kaupungin ikärakenne kääntyi pitkän vanhenemisen jälkeen nuorenevaan suuntaa.

Uudenkaupungin väestöllinen huoltosuhde eli ei-työikäisten asukkaiden määrä työikäisiin (joita tässä tilastossa ovat 15-64-vuotiaat), oli vielä 2000-luvun alussa 50:n tuntumassa, mutta kasvoi siitä nopeasti asukkaiden ikääntyessä ja toisaalta työikäisten muuttaessa pois.

Huoltosuhde oli vuonna 2016 peräti 70,1. Tällöin kaupungin asukkaista alle 15-vuotiaita oli 14 prosenttia ja 65-vuotta täyttäneitä 27,2 prosenttia.

Esimerkiksi vuonna 1990 prosentit olivat 20,8 ja 11,6. Yli 65-vuotiaiden määrä ylitti alle 15-vuotiaiden määrän vuonna 2004 ja nyt eläkeläisiä on siis tuplasti alle 15-vuotiaisiin nähden.

 

Viime vuonna vanhenemiskehitys pysähtyi. Tosin alle 15-vuotiaiden määrä jatkoi edelleen lukumääräistä laskuaankin ja oli kasvaneesta asukasmäärästä enää 13,8 prosenttia. Myös yli 65-vuotiaiden osuus aleni edellisestä vuodesta kymmenyksellä, vaikka lukumäärä kasvoi entiseen tahtiin. Väestöllinen huoltosuhde tipahti tasan prosentilla 69,1:een.

Kaupungin asukkaiden keski-ikä laski vuonna 2017 46,4:ään, kun se edellisenä vuonna oli 46,6 ja esimerkiksi vuonna 1990 35,7.

 

Kaupungin palvelujen kannalta ikärakenteen muutoksella on merkitystä. Yleensähän työikäiset on se ryhmä, joka vähiten tarvitsee kaupungin palveluja, mutta kuten viime vuonna terveydenhoidon puolelta kuultiin, kuormitus siellä on kasvanut.

Alle 15-vuotiaiden määrä jatkaa siis edelleen laskuaan, joten se vaikuttaa päivähoitoon ja koulupalveluihin.

Tilastokeskuksen tarkempi ikätilasto kertoo esimerkiksi, että viime vuoden lopussa kaupungissa asui 0-vuotiaita eli vuoden 2017 aikana syntyneitä 111. Luku on merkittävästi pienempi kuin aikaisempina vuosina. Edellisestä vuodesta pudotusta on 15 ja vuosikymmenen alkuvuosista noin 30.

 

Yhteensä alle kouluikäisten määrä kauoungissa viime vuoden lopussa oli 820, mutta tulee todennäköisesti parin seuraavan vuoden reilusti aikana laskemaan, jos 0-vuotiaiden määrä pysyy vain niukasti yli sadan ja noin 150 lapsen kokoiset vanhemmat ikäluokat siirtyvät kouluun.

Kouluikäisten kohdalla muutosta ei lyhyellä tähtäimellä ole tulossa, sillä kouluikään siirtyvät ikäluokat ovat samaa suuruusluokkaa kuin aikuistuvat ikäluokat.

Tänä vuonna asukasluku ei ole enää kasvanut, joten huoltosuhde lienee kääntynyt jälleen takaisin vanhalle uralla.