Kaupunki pyrkii mukaan junaliikennepilottiin

Kaupunginhallitus päätti pyrkiä mukaan liikenne- ja viestintäministeriön alueellisen junaliikenteen järjestämispilottiin. Päätös syntyi yksimielisesti, mutta hallitus haluaa hakemukseen lisää volyymitietoja päivittäisestä työmatkaliikenteestä Turun ja Uudenkaupungin välillä sekä autotehtaan lausunnon. Ukinytin esittely hankkeesta löytyy tästä.

 

Hallitus hyväksyi pitkään valmistellun Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutoksen 3 ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ruissaari-Vartsaari ranta-asemakaavan muutos ei ole vielä päätösvaiheessa, vaan se asetetaan virallisesti nähtäville.

 

Kaupunginhallitus antoi kunulille luvan täyttää etsivän nuorisotyön työsuhde toistaiseksi voimassa olevana vuoden alusta lukien sillä ehdolla, että talousarvioesityksessä hyväksytään tehtävään palkkaus.

Nuorisopalvelujen pyyntöön nuoriso-ohjaajan työsuhteen perustamisesta hallitus ei ottanut kantaa, vaan siirsi asian talousarvion käsittelyn yhteyteen.

 

Hallitus hyväksyi vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden osavuosikatsauksen ja lähetti sen valtuustolle tiedoksi.

Samalla hallitus esittää valtuustolle, että talousarvion tuloverokohtaa alennetaan 1,3 miljoonalla eurolla ja talousarvion puhdistuspalvelujen siivouksen kustannukset kohdassa oleva virheellinen tieto korjataan.

Keväällä kunnan tuloverokertymää korjattiin ylöspäin, koska ennusteet olivat positiivisia, mutta ne on sen jälkeen todettu perustuneiksi virheellisiin arvioihin ja siksi kertymäennuste nyt alennetaan takaisin alkuperäisen talousarvion summaan.

Kokonaisuutena kaupungin tämän vuoden talous näyttää toteutuvan melko tarkkaan talousarvion mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti tietohallinnon esityksen mukaisesti tietokoneiden hankinnan uusista perisaatteista. Tällä hetkellä jokainen yksikkö varaa hankintamäärärahat omaan talousarvioonsa ja tämä on aiheuttanut ongelmia, mm. jos rahoja ei ole saatu, on jouduttu käyttämään vanhaa päivitettyä konetta ja se on aiheuttanut paljon lisätyötä.

Jatkossa kaikki koneet hankkii tietohallinto ja tekee sen leasing-periaatteella. Kustannus on suunnilleen sama kuin suoraan ostettuna, mutta ”kaupan päälle” tulee palvelua, mm. työkalu elinkaaren hallintaan ja kierrätyspalvelut.

Kustannukset eivät siis kasva, mutta budjetoinnissa tilanne muuttuu, koska koko kaupungin järjestelmien ylläpitovuokrat tulevat ensi vuodesta lähtien tietohallinnon talousarvioon.

 

Hallitus merkitsi tiedokseen hallinto- ja kehittämiskeskuksen ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman kuten myös teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja lupalautakunnan vastaavat.

Kokonaisuutena hallintokuntien vuoden 2019 talousarvioesitykset näyttävät merkittävää kasvua tämänvuotisesta. Tosin lopullisia päätöksiä esityksistään eivät ole vielä tehneet terveyslautakunta ja opetus- ja kasvatuslautakunta, mutta niidenkin virkamiesesityksissä on nousua.

Kun lautakuntien esitykset on saatu, ne menevät kaupunginjohtajan käsittelyyn ja palaavat aikanaan hallituksen kautta valtuuston lopullisesti päätettäväksi.