Terveyslautakunnankin ta-esityksessä kasvua

Eilen kokoontunut terveyslautakunta hyväksyi tulevan vuoden talousarvioesityksensä. Sen mukaan koko terveyspalveluiden tulosalueen toimintakulut kasvavat tämän vuoden talousarvioon nähden 4,5 prosenttia, mutta kun toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 7,5 prosenttia, niin koko sektorin tilikauden alijäämässä kasvua on vain noin prosentin verran, eli reilu 100 000 euroa.

– Yhtä uutta tehtävää ehdotetaan vastaamaan hoito- ja ilmaistarvikejakelusta kokonaisuutena. Sektorin kustannukset ovat nousseet kasvaneen käytön ja tarvikkeiden paranemisen mutta samalla myös kallistumisen vuoksi, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen.

 

Tällä hetkellä asiakkaille ilmaiseksi jaettavien tarvikkeiden jakelu toimii hajautettuna, mutta Rantanen uskoo, että keskitetyn palvelun ja asiaan erikoistuneen hoitajan kautta saadaan säästöä ja lisäksi asiakkaalle sopivampi tuote kasvaneesta valikoimasta.

Toiminta alkaa projektiluontoisesti jo kuluvan syksyn aikana. Jakelu toimii koko yhteistoiminta-alueella ja toimen kustannukset jaettaisiin kuntien kesken asukaslukujen suhteessa.

– Toiminnan keskittäminen ja järkevöittäminen tuo säästöä vähintään palkkakulujen verran, Rantanen uskoo.

 

Talousarviossa ehdotetaan myös yhden hammashoitajan/suuhygienistin vakanssin perustamista. Hammashoitajissa on resurssivajausta ja sijaisia on ollut vaikea saada. Hoitajan puuttuminen vaikeuttaa myös hammaslääkärin työtä.

Lisäresurssi tarvitaan myös Vehmaan ja Taivassalon avovastaanoton sairaanhoitajiin. Resurssista 60 prosenttia kohdistuu Taivassaloon, 40 prosenttia Vehmaalle.

 

Kokonaisuutena terveyspalvelujen asiakasmäärät ovat edelleen tänä vuonna kasvussa, erityisesti avovastaanotossa. Viime vuonnahan kasvu oli joissakin palveluissa todella suurta ja se on jatkunut tänäkin vuonna. Hoitotakuun piirissä on kuitenkin pysytty.

Päihde- ja mielenterveysyksikössä on tarve yhdelle lähi/sairaanhoitajalle ja Aktivointikeskus Puustissa yhden työntekijän lisäykselle.

Näitä lisäyksiä ei kuitenkaan vielä ole ta-ehdotuksessa, vaan tarvetta seurataan. Tarpeeseen voi erityisesti vaikuttaa Puustin tiloissa syksyllä aloittanut aikuisten vastaanotto.

 

– Palveluissa erityisen paha tilanne on puheterapiassa, sen tarpeessa olevien määrä kasvaa koko ajan. Puhevaikeudet ovat myös tärkeitä saada ajoissa hallintaa, sillä pitkittyessään vaikeudet voivat helposti aiheuttaa ongelmia koulussa ja syrjäytymistä. Viime vuonna resursseja lisättiin, mutta silti ollaan taas vajeessa, asiaan palattaneen viimeistään vuoden kuluttua.

Kotisairaanhoidossa ehdotuksessa on yhden sairaanhoitajan vakanssin perustaminen. Hänen työajastaan kohdistuisi puolet mielenterveys ja päihdeyksikköön viikonloppujen ja arkipyhinä tehtävän työn turvaamiseksi, toinen puoli olisi yksikön varahenkilönä toimimista.

Palvelujen kasvun ennustetaan jatkuvan myös ensi vuonna. Yhtenä haasteena on jo ollut ja tulee jatkossa olemaan entistä enemmän maahanmuuttajien kasvava määrä, joka aiheuttaa haasteita erityisesti kulttuurierojen ja kielen vuoksi.

 

Valmistelussa oli esillä myös Vehmaan vuodeosaston lakkauttaminen, mutta Vehmaan kunta ei lausunnossaan sitä hyväksynyt eikä lautakuntakaan lähtenyt ta-ehdotuksessaan sille tielle.

Työterveyshuollon osalta on menossa maakunnallinen yhtiöittämisselvitys, mutta ratkaisut siitä puuttuvat ja ta-esitys on tehty sillä perusteella, että nykyinen tilannen jatkuu ensivuoden ajan.