Viime kevään ylioppilaat töissä tai yliopistossa

Työelämä vetää edelleen Uudenkaupungin ylioppilaita, ainakin heti kirjoitusten jälkeen. Lukion opinto-ohjaaja Saija Salmen tekemän tilaston mukaan viime keväänä kirjoittaneista 44 oppilaasta oli elokuussa 15 työssä.

Työssäolijoiden prosenttiosuus on 34, viime syksynä vastaavassa tilastossa luku oli 40 kun se edellisinä vuosina oli vaihdellut 10 ja 30:n välillä. Tästä voi päätellä ainakin sen, että paikkakunnan työtilanne on hyvä. Miehistä töissä on 43 prosenttia, naisista 30.

Viime keväänä kirjoittaneista on yliopistopaikan saanut 14, eli lähes kolmannes. Viime syksyyn verrattuna se on paljon, silloin 59 kirjoittaneesta oli päässyt yliopistoon yhdeksän eli 15 prosenttia. Koko maan tilastossa, joka on vuodelta 2016, yliopistopaikka kirjoitusvuotta seuraavana syksynä on 15,5 prosentilla, joten Uudenkaupungin lukio on siinä mielessä onnistunut hyvin.

 

Ammattikorkeakouluun oli päässyt kaksi, yksi oli opiskelemassa ammatillista perustutkintoa ja muussa koulutuksessa oli kuusi kevään ylioppilasta. AMK:n suosio on viimeisen kahden vuoden aikana ollut alamaissa, noin kymmenkunta vuotta sitten AMK:hon meni jopa 40 prosenttia ylioppilaista, kahtena viime vuonna prosenttiosuus on ollut noin neljä.

Armeijaan oli jo ehtinyt kaksi henkilö. Tosin heitä voi oikeasti olla enemmän, sillä jos armeijassa olija on saanut opiskelupaikan, hänet kirjataan opiskelupaikan saaneeksi vaikka aika tällä hetkellä kuluisi harmaissa.

Normaalia pienemmästä ikäluokasta ylioppilaaksi kirjoittaneita naisia oli 30 ja miehiä 14. Tutkintoon johtavan opiskelupaikan oli siis saanut 17 ylioppilasta eli 39 prosenttia, viime vuonna prosenttiosuus oli vain noin 22. Koko maan keskiarvo on 29 prosenttia.

 

Yliopistossa suosituin ala on humanistiset tieteet, jonne on päässyt neljä nuorta, teknisiä tieteitä opiskelee kolme ja loput jakautuvat muille aloille.

Suosituin yliopisto on Turun Yliopisto, jonne on päässyt yhdeksän 14:stä yliopistopaikan saaneista, muita paikkoja ovat Tampereen teknillinen yliopisto (3), Tampereen yliopisto (1) ja Aalto-yliopisto (1).

Ukinytin juttu viime vuonna kirjoittaneiden sijoittumisesta löytyy tästä.

 

Artikkelikuvassa viime kevään ylioppilaita.