Opekas esittää toistakymmentä uutta työntekijää

Opetus- ja kasvatuslautakunnan eilisessä kokouksessa hyväksymä talousarvioehdotus ensi vuodelle sisältää runsaasti uusi virkoja ja toimia. Varhaiskasvatuksen osalta ehdotus ylittää tämän vuoden talousarvion tason 1,3 miljoonalla eurolla eli noin 17 prosentilla, perusopetuspalveluissa muutos on maltillisempaa, toisen asteen ja vapaan sivistystyön osalla on jopa pientä laskua.

Varhaiskasvatuksen puolella ehdotus sisältää kolmen lastenhoitajan palkan lisäyksen. Syy on se, että lastenvuorohoidon tarve on kasvanut reilusti. Esityksessä ei kuitenkaan ole arvioitu, mitä suunnitteilla oleva uusi vuorohoitoyksikkö kustantaisi.

Palkkamenoja ensi vuodelle kasvattaa myös kuuden eläköityneen perhepäivähoitajan palkan korvautuminen lastentarhanopettajan palkalla, tämä tekee arvion mukaan vuodessa noin 80 000 euroa lisäkustannusta.

Suurin yksittäinen menojen kasvu on päivähoidon palveluseteleissä. Päivähoidon käyttö on lisääntynyt mm. parantuneen työtilanteen ansiosta ja se näkyy palvelusetelien määrässä. Esityksessä on kasvua 57 uuden hoitolapsen osalta 780 000 euroa.

 

Perusopetuspalvelujen osuudessa ta-esityksessä on valmistavan opetusryhmän eli Valmon perustamiskustannukset. Valmo on tarkoitettu suomen kieltä taitamattomille maahanmuuttajaoppilaille.

Lisäksi esityksessä on erityisen tuen ryhmän perustaminen Saarniston kouluun, suomi toisena kielenä -opetuksen lisääminen maahanmuuttajaoppilaille ja kahden koulunkäynninohjaajan lisääminen, he tulisivat syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden opetusryhmään ja erityisen tuen ohjauksen tarpeisiin.

Lisäksi resursseja halutaan lisää työnohjauksellisen tuen vahvistamiseen työuupumuksen ja sairauslomien ennaltaehkäisemiseen.

Va. sivistyspalvelukeskuksen johtaja Arja Kitolan ehdotukseen lautakunta lisäsi yksimielisesti vielä 60 000 euroa kahden vuosiviikkotunnin lisäämiseksi tavalliseen perusopetukseen. Summa oli jo aikanaan Kitolan alkuperäisessä esityksessä, mutta tiukan kehyksen vuoksi hän poisti sen, mutta lautakunta otti sen takaisin.

 

Lautakunta antoi myös lausunnon uudesta organisaatioehdotuksesta ja myös hallintosäännön lautakuntaa koskevista osista, vaikka sitä ei hallituksen lausuntopyynnössä kysyttykään.

Lautakunnalla ei ollut esityksiin huomautettavaa.

 

Artikkelikuva: Päivähoidon kysyntä on kasvanut ja se kasvattaa opetus- jasivistystoimen talousarviota. Artikkelikuva Lokalahden Päiväkoti Lokki Joonatanin pihaleikeistä.