Ketunkallion senioritalon mahdollistava kaavamuutos etenee

AuraHovi Senioripalvelut lähestyi viime syksynä kaupunkia ja pyysi varaamaan tontin Ketunkalliolta senioritaloa varten. Sopiva tontti löytyi, mutta asemakaava ei mahdollistanut yhtiön toivomaa toimintaa (ukinytin juttu, jossa kerrotaan tarkemmin suunnitellusta talosta on tässä).

Kaupunginhallitus käynnisti kaavan muuttamisen ja nyt alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus asettanee luonnoksen nähtäville, kuulee osallisia ja pyytää lausunnot tarpeellisilta viranomaisilta.

Kaavamuutos koskee kokonaisuudessaan noin 3,6 hehtaarin suuruista aluetta. Alueen länsireunassa on noin kahden hehtaarin suuruinen energiahuollon alue eli VSV:n muuntoasema.

Uudessa kaavassa on kaksi tonttia merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi, joista toinen sopii AuraHovin käyttöön. Loput tonteista on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Toinen asuinkerrostalotonteista varattiin viime syksynä Doopel Oy -nimiselle yritykselle perustettavan yhtiön lukuun asuinkerrostalon rakentamiseksi (ukinytin juttu tässä).

 

Artikkelikuva: Alueen länsiosassa on VSV:n muuntoasema, sitten kaksi asuinkerrostalotonttia ja itäreunassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue.