Tekla muokkaisi hallintosääntöä

Keskiviikkona kokoontunut tekninen lautakunta haluaisi lausuntokierroksella olevaan organisaatiomuutos- ja hallintosääntämuutosehdotukseen muutoksia. Muutostoive hyväksyttiin lautakunnassa äänestyksen jälkeen numeroin 7-4.

Asiaa käsiteltäessä Lasse Virtanen esitti, että Kaupunkisuunnittelusta maankäyttö- ja kaava-asiat olisivat Hallinto- ja elinvoimapalveluissa ja investointien toteutus ja suunnittelu olisivat Tekniset- ja ympäristöpalveluissa.

Virtasen ehdotusta kannattivat puheenvuoroissaan Mauri Partanen ja Esa Aaltonen.

Äänestyksessä Virtasen esitystä kannattivat myös Mauri Haapasalo, Merja Mänty, Virve Pihlava-Lahtinen ja Jouni Tissari eli seitsemän jäsentä.

Esityksen mukaista organisaatiota kannattivat Jaana Packalén, Eila Polojärvi, Helle Vahtera ja Arto Kallisen varajäsenenä kokouksessa ollut Seppo Laine.

 

Lisäksi lautakunta totesi yksimielisesti, että toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen ottaminen tulisi edelleen olla laitakunnilla. Lautakunta haluaisi myös muutoksia hankintavaltuusrajoihin.

Hallituksen lausuntopyynnössä pyydettiin kannanottoa vain organisaatiokaavioon, mutta lautakunta lausui siis myös hallintosäännöstä, koska ne sen mielestä kytkeytyvät toisiinsa.