Asuntoja suunnitteilla Mörnen mäkeen

Uusikaupunki Sport City Oy niminen yritys on tehnyt poikkeamishakemuksen Mörnen mäellä kaupungintalon ja A-sairaalan vieressä sijaitsevan rakennuksen osalta. Hakemuksessa pyydetään lupaa muuttaa rakennukset asuinhuoneistoja sisältäviksi.

Rakennuksille on muodostettu noin 7000 neliön määräala. Asuntolarakennuksessa on kaavan mukaan rakennusoikeutta 1000 neliötä. Rakennukseen liittyvä urheilutila on asemakaavassa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi.

Asia on tänään kokoontuvan lupa- ja ympäristölautakunnan asialistalla. Listan mukaan poikkeamaa haetaan asemakaavamääräyksestä, tonttijaosta ja rakennuksen kerrosluvusta.

Naapurien kuuleminen on menossa ja sen tulokset esitellään lautakunnalle illan kokouksessa.

 

Suunnitelman mukaan nykyinen 3-kerroksinen asuntola muutetaan 4-kerroksiseksi asuintaloksi ja urheilurakennus muutetaan 3-kerroksiseksi asuinrakennukseksi. Korkeaan urheilutilaan rakennetaan kaksikerroksisia asuntoja. Rakennusten ulkokuori pysyy ennallaan eli kerrosten lisäämisestä huolimatta rakennuksia ei ole tarkoitus korottaa.

Toivotun tonttijaon suhteen ei ole ongelmia, sillä tonttia ei ole vielä muodostettu.

Kaupunkisuunnittelun mielestä myös suojelumerkinnällä merkityn urheilurakennuksen muutos voidaan hyväksyä, kunhan kaavassa merkitty tuhannen neliön kertosala ei ylity.

Urheilurakennuksen osalta muutos tulee vaikuttamaan julkisivuihin, koska asuntoja varten pitää avata ikkunoita. Muutoksissa tulee kuitenkin pyrkiä säilyttämään alkuperäiset rakenneosat.

Autopaikkojen suhteen kaupunkisuunnittelu esittää yhtä autopaikkaa asuntoa kohden.

 

Uusikaupunki Sport City Oy on maaliskuussa rekisteröity yritys, jonka päätoimiala on asuntojen ja kiinteistöjen hallinta ja postiosoite Välskärintie 2D eli rakennus, jota poikkeamishakemus koskee.

 

Artikkelikuva: Poikkeamishakemus koskee kartassa näkyvää 2D-rakennusta ja sen yhteydessä olevaa urheiluhallirakennusta.