Eero Hennolle ei varata aluetta Sorvakosta

Eero Hento on nostanut esiin vanhan ideansa Sorvakkoon rakentuvasta pientaloalueesta. Hento esitti kaupungille toivomuksen, että Sorvakon kortteli 10 varattaisiin hänelle 1-2 vuodeksi ja ennakkomarkkinoinnin jälkeen käynnistettäisiin asemakaavan muutos, joka mahdollistaisi alueelle 22 kappaletta 1,5 kerroksisia noin 80 neliön pientaloja.

Kaupunginhallitus ei kuitenkaan lämmennyt ehdotukselle. Raimo Löfstedt ehdotti, että em. aluetta ei varata Hennolle, vaan Sorvakon alueelle tehdään kokonaisvaltainen kaavoitus, jossa tarkastellaan aluetta kokonaisuutena.

Äänestyksessä alueen varaamista kannattivat keskustan Juha Nevavuori, joka oli kokouksessa Mauri Konnun varamiehenä, sekä Birgitta Runola, muut yhdeksän hallituksen jäsentä olivat Löfstedtin ehdotuksen takana ja se tuli siis päätökseksi.

Konnun lisäksi Jarmo Kolkka oli poissa, hänen tilallaan kokouksessa oli Jouni Tissari.

Asia oli edellisen kerran esillä vuosina 2010-2012. Silloin se eteni valtuustoon, joka helmikuussa 2012 päätti äänin 28-14, 1 tyhjä, että tehtyä asemakaavan muutosta ei hyväksytä.

 

Ketunkallion alueelle valmistunut kaavamuutosluonnos asetetaan nähtävillä. Esitys mahdollistaa mm. senioritalon ja kerrostalon rakentamisen Levysepänkadun pohjoispuolelle, ukinytin juttu tässä.

Rantakadun ja Alisenkadun kulmauksessa sijaitsevan korttelin kaavamuutos etenee. Hallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, kuulla luonnoksella osallisia ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyvät kaupunginhallituksen esityslistan liitteistä eli tästä.

 

Hallitus esittää valtuustolle, että sihy:n eli uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen rakennetaan päiväkotiyksikkö.

Hallitus päätti myös, että Merilinnun päiväkoti puretaan heti sen jälkeen, kun sen toiminta päiväkotina loppuu.

Koska sihy ei ihan lähiaikoina vielä valmistu ja Merilinnun tilanne on akuutti, voidaan joutua turvautumaan suunnitelmaan B.

B-suunnitelmaksi on hahmoteltu vaihtoehtoa, jossa lapset sijoitetaan joksikin aikaan esimerkiksi yksityisiin päiväkoteihin, joissa ainakin vielä tällä hetkellä on tilaa.

 

Sannolla Poraajatie 1:ssä sijaitseva kiinteistö myydään tiloissa tällä hetkellä vuokralla toimivalle RTL-Inductives Oy:lle 300 000 euron hinnalla. Yhtiöllä on myös mahdollisuus lunastaa tontti luovutusehtojen mukaiselle 36 900 eurolla.