Sijainti, väljyys ja vuokran taso saivat kiitosta kaupungin vuokra-asukkailta

Feelback Group -yhtiö toteutti elo-syyskuussa kyselyn kaupungin vuokra-asunnoissa asuville. Kohderyhmä oli 831 henkilö ja vastauksia saatiin 208 eli vastausprosentti oli noin 25, joka on aivan normaali prosentti vastaavissa tutkimuksissa.

Lähes 60 prosenttia vastaajista asui yksin ja noin 75 prosenttia oli yli 50-vuotiaita. Vastaajista myös kaksi kolmannesta oli naisia.

Vastaaminen kiinnosti myös selvästi enemmän kauemmin kaupungin vuokra-asunnossa asuneita, sillä yli 40 prosenttia vastanneista oli asunut yli 10 vuotta ja vain viisi prosenttia alle vuoden.

Vaikka vastaajien tausta ei ehkä aivan vastaakaan vuokra-asujien keskiarvoa, antaa se kuitenkin osviittaa verrattuna saman yhtiön muissa kaupungeissa suorittamiin vastaaviin kyselyihin ja tietenkin myös vertailutietoa tulevina vuosina toteutettaviin kyselyihin,

 

Vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä asunnonhakuprosessiin ja vuokra-asunnoista vastaavan yhteispalvelupisteen toimintaan. Asteikolla 1-5 arviot olivat yleensä yli neljän ja vain toimiston aukioloaika ja asiakastilojen viihtyisyys jäi alle neljän. Arvosanat olivat kahta viimeistä lukuun ottamatta parempi kuin kyselyn suorittaneen yhtiön viime vuosien aikana muualla tekemissä vastaavissa kyselyissä.

Itse asumiseen ja viihtyvyyteen liittyvissä arvioissa Uusikaupunki pärjäsi erinomaisesti eli parhaiten asunnon sijainnin ja koon suhteen, mutta toisaalta oli jälkipäässä mitä tulee piha-alueiden siisteyteen ja viihtyisyyteen, yleisten tilojen kuntoon ja piha-alueiden varusteluun. Myöskin viestintään ja tiedonkulkuun liittyvissä kysymyksissä Uusikaupunki oli jälkipäässä.

 

Kiinteistönhoidossa Uudenkaupungin vuokratalot saivat hyviä arvosanoja, esimerkiksi jätteiden lajittelumahdollisuus oli erinomaista luokkaa (ka. 4,36). Tässäkin kategoriassa piha-alueiden siisteys ja kiinteistön hoitoon liittyvien asioiden tiedottamisessa arvosanat olivat keskiarvon alapuolella.

Vuokratasoa pidettiin erittäin kohtuullisena, samoin muita maksuja, kuten saunamaksua, mutta vesimaksuihin ja sähkömaksuihin asukkaat eivät olleet yhtä tyytyväisiä.

 

Asteikolla 1-10 mitattuna asukkaat viihtyvät nykyisessä asunnossaan keskiarvon 8,29 verran eli erittäin hyvin, vain seitsemän prosentti vastaajista antoi viihtyvyyteen arvosanan kuusi tai vähemmän.

Lisäksi selvästi useampi sanoi asumisviihtyvyyden kasvaneen kuin laskeneen viimeisen vuoden aikana.

Kaupungilla on vuokra-asuntoja pääasiassa eri puolilla keskustaa, mutta muutama rivitalo myös Kalannissa ja Lokalahdella. Pääosa vuokra-asunnoista on kerrostaloissa (84 prosenttia), loput rivitaloissa.

 

Artikkelikuva kaupungin vuokra-asuntosivulta