Kiinteistöveroprosenttien korotukset hallituksessa läpi äänestäen

Edellisestä kokouksesta siirretty kiinteistöveroprosenttien korotusesitys meni läpi maanantain hallituksessa äänin 6-5. Lopullisesti prosenteista päättää kaupunginvaltuusto ensi viikon maanantaina.

Tuloveroprosentti säilyy ensi vuonna yksimielisesti nykyisessä 20,75 prosentissa.

Kiinteistöverojen osalta kaupunginjohtajan ehdotus sisälsi yleisen kiintoveroprosentin noston 1,03:sta 1,06:een, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin noston 0,45:stä 0,49:ään ja muiden kuin vakituisten asuntoja prosentin noston 1,12:sta 1,16:een.

Raimo Löfstedt toisti jo edellisessä kokouksessa tekemänsä ehdotuksen, että prosentteja ei koroteta, vaan korotuksesta arviolta saatava 250 000 euroa haetaan kiinteistöomaisuutta myymällä ja palvelukeskusten budjetista. Häntä kannatettiin, joten asiasta äänestettiin.

Kuusi hallituksen jäsentä (Heikki Wala, Jarmo Kolkka, Sami Laaksonen, Jaana Reijonsaari, Merja Kosken tilalla ollut Janne Sjölund ja Lea Myllymäen tilalla ollut Heli-Päivikki Laurén) oli kaupunginjohtajan esityksen takana ja viisi jäsentä (Mauri Kontu, Johanna Kutila, Birgitta Runola, Mika Sjöblom ja Löfstedt itse) äänesti vastaa, joten korotus voitti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kolme nimikemuutosta. Henkilöstöpäälliköstä tulee henkilöstöjohtaja, hyvinvointipäälliköstä hyvinvointijohtaja ja opetuspäälliköstä opetustoimenjohtaja.

Lisäksi hallitus päätti, että linjan yhtenäistämiseksi muita nimikkeitä tarkistetaan ensi vuoden alkupuolen aikana.

Nimikemuutoksiin ei liity tehtävien muutosta tai palkan tarkistuksia.

 

Hallintosääntö hyväksyttiin myös, siitä tulossa erillinen juttu myöhemmin.