Uudet luottamusmiespalkkiot ja muuta

Kaupunginvaltuusto päätti maanantain kokouksessaan lopullisesti, että Viikaistenmäelle rakennettavaan kompleksiin tulee myös päiväkotiyksikkö. Päätöksen myötä uuden rakennuskokonaisuuden sisältö alkaa hahmottua.

Päiväkotiyksikon tulo on ollut jo jonkin aikaa selvä, sillä Merilinnun päiväkoti todettiin keväällä rakenteiltaan korjauskelvottomaksi.

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättikin toukokuun kokouksessaan, että Viikaistenmäen hankkeen yhteyteen varataan tilat varhaiskasvatukselle ja varmemmaksi vakuudeksi vielä syyskuun kokouksessaan, että sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen rakennetaan päiväkotiyksikkö.

Yksikön koosta ei ole päätöksiä, mutta keväisen selvityksen ja lautakunnan päätöksen yhteydessä oli esillä neljän tyhmän eli 75 hoitopaikan päiväkoti.

Kuten hallituksen puheenjohtaja Heikki Wala totesi, nyt alkavat rakennuskokonaisuuteen tulevat osat olla tiedossa ja niiden tarpeet muutenkin, joten suunnittelu voi jatkua konkreettisemmissa merkeissä kuin tähän asti.

 

Valtuusto hyväksyi myös taksalisäyksen rakennusvalvonnan osalle. Asia liittyy käyttöön otettavaan digitaaliseen arkistoon. Taksaan lisättiin kohta Arkistosta ostettavien piirustusten maksu ja taksan suuruudeksi viisi euroa pdf-piirustusta kohden.

Toisena pienenä asiana valtuusto pidätti itsellään ratkaisuvallan kiinteistöverosta vapauttamista koskeviin hakemuksiin vuoden 2021 loppuun asti.

Jos tällaista pidättämispäätöstä ei olisi tehty, olisi valtio tehnyt päätöksen. Mitään suurempaa merkitystä asialla ei ole, sillä hakemuksia tulee vuodessa vain jokunen eikä valtion linja niihin ole ainakaan kaupunkia löysempi.

 

Kaupunginvaltuuston kokous kuvattiin, mutta kyseessä oli vielä testi, jossa kuvan laatua ja äänten kuulumista kokeiltiin. Mahdollisesti jo seuraava kokous on kuitenkin seurattavissa reaaliaikaisesti internetin kautta ja katsottavissa myös myöhemmin.

 

Ensi vuoden alusta voimaan tulevaan hallintosääntöön liittyvät luottamusmiesten palkkiot ovat seuraavat:

Kokouspalkkiot, euroa, suluissa nykyinen ja sen jälkeen uusi 1.1.2019 alkaen

Valtuusto

puheenjohtaja (119) 140, jäsen (79) 100

Kaupunginhallitus

puheenjohtaja (119) 140, jäsen (79) 100

Tarkastuslautakunta

puheenjohtaja (119) 140, jäsen (79) 100

Lautakunnat, johtokunnat sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto

puheenjohtaja (89) 110, jäsen (59) 80

Keskusvaaliltk, vaaliltk ja vaalitoimikunta vaalien toimituspäivinä

puheenjohtaja (165) 200, jäsen (110) 150

Vuosipalkkiot

Valtuusto

puheenjohtaja (1540) 2002, varapuheenjohtaja (385) 501

Hallitus

puheenjohtaja (1870) 2431, varapuheenjohtaja (468) 608

Tarkastusltk

puheenjohtaja (440) 572, varapuheenjohtaja (110) 143

tekla, sosla, tervltk, opekas, ympla ja hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

puheenjohtaja (440) 572, varapuheenjohtaja (110) 143

muut lautakunnat ja johtokunnat

puheenjohtaja (165) 215, varapuheenjohtaja (41) 53

 

Erillinen juttu hallintosäännöstä löytyy tästä ja kiinteistoveropäätöksestä tästä.

 

Artikkelikuva: Valtuuston kokous kuvattiin kokeilumielessä, mutta ehkä jo seuraava näkyy suorana lähetyksenä internetin kautta.