Marika Lehtinen sosiaalityön johtajaksi

Uudenkaupungin nykyinen sosiaalityön johtaja Lauri Heino on irtisanoutunut ja virka vapautuu vuoden vaihteessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen on valinnut uudeksi johtajaksi Marika Lehtisen.

Virka oli syyskuussa haussa ja määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, yliopistolliset opinnot sosiaalityössä ja riittävä hallinnollinen kokemus.

Kaikki hakijat täyttivät vaatimukset ja kaikki kolme myös haastateltiin. Soveltuvuuskokeisiin lähetettiin kaksi hakijaa.

 

Virkaan valittu sosiaalityöntekijä Marika Lehtinen on valtiotieteiden maisteri.

Rantanen perustelee hänen valintaansa useiden vuosien työkokemuksella sosiaalijohtajana ja Uudenkaupungin toiminnan ja toimintaympäristön tuntemuksella.

Tällä hetkellä Lehtinen toimii Kustavin kunnan sosiaalijohtajana.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja ennen viran vastaanottamista valitun pitää esittää vaadittavat todistukset.

Rantasen päätös on päivätty tehdyksi 25.10.