Merimetsopolun ja Hiuntien liittymätyöt alkavat lähiviikkoina

Tekninen lautakunta hyväksyi keväällä Santtion uuden palvelurakennusten korttelin ympäristön uudet tie- ja katujärjestelyt. Tiistaina kokoontunut lautakunta valitsi ensimmäisen vaiheen toteuttajaksi Destia Oy:n.

Alueelle on rakennettu lähikauppa, päiväkoti ja vanhusten palvelutalo. Liikennejärjestelyt Hiuntien, Santtiontien, Merimetsopolun ja Harmaalokkikujan risteyksessä ovat olleet jo ennenkin hieman hankalia ja uusi alue on lisännyt tarvetta selkeyttää autojen ja kevyen liikenteen kulkuväyliä.

Kevään aikana valmistui koko alueen järjestelyistä uusi suunnitelma, joka oli yleisesti nähtävillä. Siihen ei tehty yhtään muistutusta ja tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelmat huhtikuun kokouksessaan.

 

Syksyn aikana alueen rakentamisesta käytiin tarjouskilpailu, johon kaupunki sai kaikkiaan viisi vastausta. Kilpailutettuun urakkaan ei sisältynyt kaikki suunnitelmassa esitetyt työt, vaan hanketta jatketaan ensi vuonna.

Edullisimman tarjouksen jätti Destia Oy, jonka tarjous oli 296 000 euroa (alv 0). Kuluvan vuoden talousarviossa rahaa on varattu 260 000 euroa.

Tekninen toimi esittää ensi vuoden talousarvioon 400 000 euroa, jotta tehty suunnitelma voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.

Lautakunta päätti valita Destian ensimmäisen vaiheen toteuttajaksi ja antaa hankkeelle heti täytäntöönpanoluvan.

Hanke vaatii kokonsa vuoksi myös kaupunginhallituksen siunauksen ja siihen asti lautakunnan päätös on ehdollinen. Hallitus todennäköisesti myöntää luvan ensi maanantain kokouksessaan, joten työt todennäköisesti alkavat jo marraskuun aikana.

 

Kokonaisuudessaan suunnitelman tiedot löytyvät teklan tammikuun kokouksen liitteistä eli tästä.

 

Alueella selkeytetään katualueita, tehdään uusia kevyen liikenteen väyliä ja Hiuntielle uusia kevyen liikenteen ylityspaikkoja.