Vaalivuosi se on tämäkin

Puhuttaessa vaaleista usein unohdetaan seurakuntavaalit. Syynä saattaa olla, että kirkollisia asioita ei koeta omaksi vaan jotenkin etäiseksi. Vaalien teemana on ”minun kirkkoni” eli juuri sellainen millaisena sinä sen koet. Eli sinun äänelläsi vaikutat, millainen on sinun kirkkosi ja seurakuntasi.

Omalta kohdaltani voin sanoa, että ajatukseni minun kirkostani pohjautuu jo lapsena ja nuorena syntyneeseen lämpimään suhteeseen omaan kotikirkkoon ja seurakuntaan. Vaikka maailma on muuttunut ja monet kirkon toiminnatkin sen mukana, niin iän mukana, kiintymys tuttuun ja rakkaaseen kotikirkkoon on vaan entisestään kasvanut.

Niukkenevat taloudelliset mahdollisuudet asettavat seurakunnat melkoisten haasteiden eteen. Tämän todellisuuden eteen tulevat päättäjätkin joutuvat. Mielestäni uusien toimintamallien kautta pystytään edelleen toimimaan niukkenevilla resursseilla. Usein unohdettu voimavara löytyy siitä yksinkertaisesta asiasta kuin, mistä muodostuu seurakunta. Sen kantava voima on seurakuntalaiset, joiden osaaminen ja heidän monenlaiset lahjansa ovat jääneet usein huomioimatta sekä hyödyntämättä. Ihmisten lisääntyvä vapaa-aika ja työuransa jo päättäneiden määrä pitäisi pystyä hyödyntämään seurakunnan toiminnassa.
Yhdessä toimiminen ja yhteistyö ovat tämän päivän avainsanoja.

Uudenkaupungin seurakunta muodostuu neljästä omaleimaisesta ja elävästä kappeliseurakunnasta. Näiden vireys ja erilaiset toimintatavat takaavat jatkossakin sen, että seurakuntalaiset kokevat kappeliseurakuntansa kirkon omakseen. Koko seurakunnan kannalta se on rikkaus, joka lisää toiminnassa mukana olevien seurakuntalaisten määrää. Kaiken keskittävä ja saman formaatin kautta tapahtuva toiminta köyhdyttää seurakunnan sekä karkottaa osallistujat. Siksi näen, että tulevaisuuden suuntana pitäisi olla kappeleille enemmän valtaa oman toimintansa toteuttamiseen. Se ei vaadi lisää taloudellisia resursseja, vaan niiden uutta suuntaamista ja toiminnan järkeistämistä.

Johtavat seurakunnan viranhaltijat ovat välillä aika voimakkaastikin kritisoineen pienten kappelien enemmistöä päättävissä elimissä. Demokratiaan vaan kuuluu, että äänestäjät ratkaisevat ketkä valitaan. Lisäksi asia on vaan niin, että aktiivisissa seurakuntalaisissa on aina myös paljon aktiivisia äänestäjiä.

Itse syntyperäisenä kalantilaisena ja elämästäni lähes kuusikymmentä vuotta Kalannissa asuneena koen aina olevani kalantilainen Uudenkaupungin seurakunnassa. Seurakunnan asioista päätettäessä johtoajatus on tietenkin koko seurakunnan kannalta paras ratkaisu, mutta tuota kalantilaisuuden leimaa ei minusta pois saa, enkä siitä myöskään koskaan luovu.

Ehdokaslistat on jo julkaistu. Käykää äänestämässä, niin seurakunnastasi muotoutuu sinun kirkkosi näköinen.

Olli Laivo
kirkkoneuvoston jäsen
Kalannin kappeli srk