Lautakunta tyrmäsi uuden hakemuksen Stopin toiminnan jatkamiseksi

Sosiaalilautakunta käsitteli tiistain kokouksessaan Stoppi -nuorisoasuntojen tilannetta. Vakka-Suomen Mielenterveysseuran päätös Stopin toiminnan lopettamisesta toi lautakunnalle adressin toiminnan säilyttämisen puolesta sekä myös uuden avustushakemuksen toiminnan jatkamiseksi.

Lautakunta hyväksyi Mielenterveysseuran 70 000 avustushakemuksen (Ukinytin juttu hakemuksen sisällöstä tässä) sekä esittää valtuustolle ehdotuksen mukaisesti määrärahaa yhden sosiaaliohjaajan palkkaamista määräaikaisesti aikuisten sosiaalityöhön, jotta Stopin asuntolatoiminnan korvaajaksi suunniteltu toiminta lähtee sujuvasti käyntiin.

 

Lautakunta merkitsi tiedokseen lautakunnan puheenjohtajalle luovutetun adressin, jossa oli 932 nimeä.

Adressin allekirjoittajat vaativat sosiaalitoimen perumaan aiotun määrärahan lakkautuksen ja turvaamaan Stopin toiminnan jatkumisen nuorille.

– Nuorten mielestä suunnitelma ei korvaa mitenkään Stoppia tai sen antamaa tukea ja apua myös iltaisin ja säästö on enemmän näennäinen kuin todellinen, todetaan adressissa.

 

Adressin lisäksi lautakunta sai rekisteröimättömän yhdistyksen nimissä tehdyn avustushakemuksen. Hakemuksessa haluttiin jatkaa Stoppi nuorisoasuntoloiden toimintaa nykyisellään ja pyydettiin lautakunnalta avustusta.

Lautakunta hylkäsi hakemuksen.