A-sairaalan ostossa reunaehto

Kaupunginhallitus päätti maanantaina ostaa sairaanhoitopiiriltä A-sairaalan rakennuksen ja vajaa kuusi hehtaaria maata Mörnen mäeltä. Päätökseen liittyi kuitenkin reunaehto, joka voi kaataa kaupan.

Kokouksen aikana kaupunginjohtaja nimittäin muutti päätösesitystään ja lisäsi ostoon ehdon, jonka mukaan terveyskeskuksen tilatarpeen tulee oston ansiosta tulla riittävästi tyydytetyksi eli nykyiset toiminnot mahtuvat sinne.

Sairaanhoitopiirillä on sairaalan osalta edelleen omia tilatarpeita. A-sairaala on iso, mutta joidenkin arvioiden mukaan sairaanhoitopiirin viimeksi esittämä tarve sen tarvitsemista tiloista merkitsee sitä, että terveyskeskuksen toiminnot eivät enää rakennukseen kokonaan mahdu.

Kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymään päätökseen liittyy myös lausuma, että mahdollisesta lisärakentamisesta ja tilapäisrakentamisesta ja näiden kustannusarviosta päätetään myöhemmin erikseen suunnittelun edettyä.

 

Eli hieman ristiriitainen päätös, toisaalta todetaan, että terveyskeskuksen tulee mahtua A-sairaalaan ja toisaalta kuitenkin varaudutaan mahdolliseen lisärakentamiseen.

Osto tai tarkemmin sanoen siihen tarvittavat rahat ovat kuitenkin valtuuston takana, joten asia toivottavasti selviää siihen mennessä, kun asia etenee valtuustoon.