Hallituksen TA-ehdotus investointeja vaille valmis

Kaupunginhallitus äänesti maanantaina talousarviokokouksessaan muutamista vakansseista ja teki yksimielisesti muutamia määrärahamuutoksia ja tekstitarkennuksia ja -lisäyksiä kaupunginjohtajan ta-ehdotukseen.

 

Jo tämän vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä puhuttiin viestintäkoordinaattorista ja silloin valtuusto poisti määrärahan. Nyt määrärahaa oli ehdottanut elinkeinopalvelut ja se oli kaupunginjohtajan ehdotuksessa, mutta se poistettiin hallituksessa äänin 6-5. Poistamista ehdotti Jaana Reijonsaari (sdp) ja kannatti Raimo Löfstedt (kok).

Äänestyksessä määrärahaa vastustivat Jarmo Kolkka (sdp), Merja Kosken tilalla ollut Janne Sjölund (sdp), Johanna Kutila (kok), Raimo Löfstedt (kok), Lea Myllymäen tilalla ollut Heli-Päivikki Laurén (sdp) ja Jaana Reijonsaari (sdp).

Kannattajina siis loput, eli Mauri Kontu (kesk), Sami Laaksonen (vas), Birgitta Runola (kesk), Mika Sjöblom (kesk) ja Heikki Wala (proUki).

Määrärahan suuruus oli 45 000 euroa.

 

Raimo Löfstedt ehdotti Birgitta Runolan kannattamana, että ei perusteta kunulin ehdottamaa nuoriso-ohjaajan vakanssia.

Äänin 6-4, yksi tyhjä vakanssi kuitenkin jäi ehdotukseen. Perustamista kannattivat Jarmo Kolkka, Janne Sjölund, Sami Laaksonen, Heli-Päivikki Laurén, Jaana Reijonsaari ja Heikki Wala, vastustivat Mauri Kontu, Johanna Kutila, Raimo Löfstedt ja Birgitta Runola, Mika Sjöblom äänesti tyhjää.

 

Seuraavaksi äänestettiin laitoshuoltajista. Teklan ehdotuksessa oli kolmen uuden laitoshoitajan vakanssin perustaminen, mutta Raimo Löfstedt ehdotti vain kahden perustamista, häntä kannatti Sami Laaksonen.

Äänestyksessä kolmen kannalla olivat Jarmo Kolkka, Janne Sjölund, Heli-Päivikki Laurén ja Jaana Reijonsaari, kahden kannalla loput seitsemän eli vakansseja perustetaan vain kaksi. Rahallinen säästö on vuodessa noin 32 000 euroa.

 

Palvelukoordinaattorin vakanssin osalta Jaana Reijonsaari ehdotti Birgitta Runolan kannattamana siirtoa seuraavaan kokoukseen ja että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys koordinaattorin työtehtävistä ja toimenkuvasta sekä vastuista.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Vakanssin kustannus vuodessa on noin 37 000 euroa.

 

Toisaalta hallitus lisäsi yhden uuden vakanssin, jota ei kaupunginjohtajan esityksessä ollut. Sosiaalilautakunta esitti edellisessä kokouksessaan (Ukinytin juttu tässä) Stopin toiminnan muutoksen vuoksi yhden uuden sosiaaliohjaajan palkkaamista. Hallituksen kokouksessa sitä ehdotti talousarvioon Janne Sjölund ja kannatti Sami Laaksonen ja hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kustannusvaikutus on noin 40 000 euroa.

Uusia vakansseja ehdotuksessa oli kaikkiaan 16, joten kahden karsimisen ja yhden uuden lisäämisen jälkeen uusia vakansseja tulee ensi vuonna 15, jos ehdotus menee valtuustossa nykymuodossaan läpi.

 

Rahaa lisättiin yksimielisesti urheiluseurojen salivuoroihin. Kunulin ehdotuksessa oli varauduttu vain kevään osalta Urheilukeskuksen tilojen vuokraan, mutta Jaana Reijonsaaren ehdotuksesta, Sami Laaksonen, Raimo Löfstedtin ja Birgitta Runolan kannattamana ensi ja myös kahdelle seuraavalla vuodelle salivuoroihin varataan 42 000 euroa.

Johanna Kutila ja kokouksessa mukana ollut valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Timo A. Järvinen olivat asian käsittelyssä esteellisiä.

 

Samoin yksimielisesti lisättiin 6000 euroa koululaisten hiihtoputken käyttöön vuosille 2019-2021. Asiaa ehdotti Raimo Löfstedt Sami Laaksosen, Jarmo Kolkan ja Birgitta Runolan kannattamana.

Mauri Kontu oli tämän päätöksen kohdalla esteellinen.

 

Maan hankintaan lisättiin 100 000 euroa ja kiinteistöjen myyntituloja 300 000 euroa yksimielisesti. Ehdotuksen teki Heikki Wala ja sitä kannattivat Mauri Kontu ja Sami Laaksonen.

Sami Laaksosen ehdottamana ja Janne Sjölundin kannattamana muutettiin yksimielisesti ensi vuoden osalta Hiun kunnallistekniikkaan varaus 50 000 euroksi ja vuodelle 2020 lisätään 250 000 euroa. Esityksessä oli ensi vuodelle 300 000 euroa eli asiaa siirrettiin eteenpäin.

 

Investointeihin kaupunginhallitus päätti palata seuraavassa kokouksessaan ensi maanantaina. Lisäksi hallitus edellytti, että kaupunginarkkitehti ja tekninen johtaja valmistelevat karsitun investointiesityksen siten, että siitä käy ilmi välttämättömimmät investointikohdat.

 

Hallituksen talousarvioon tekemiä tekstimuutoksia oli myös paljon, ne löytyvät kaikki hallituksen pöytäkirjasta, joka taas löytyy tästä.