Kiinteistötietojen päivitysprojekti käynnistymässä

Kaupunginhallitus käsittelee tänään asiaa, jonka otsikko on Rakennustietokannan parantaminen / kiinteistöveroprojekti ja ehdotetaan ensi vuoden talousarvioon 50 000 euroa projektin aloittamiseksi. Projekti voi merkitä joillekin kiinteistöveron nousemista.

Kaupungissa on tehty kiinteistöverotietojen tarkistuksia aiemmin kahteen otteeseen, vuosina 1999-2001 ja 2005-2009. Molemmilla kerroilla käytiin läpi noin 2500 kiinteistöä, mutta noin 3500 kiinteistöä on edelleen ilman tarkistusta.

Kaupunginhallitushan ehdotti kiinteistöverojen korotusta ensi vuodelle äänin 6-5, mutta valtuusto tyrmäsi ehdotuksen niukalla 22-21 äänestystuloksella.

 

Valtuustossa käydyssä keskustelussa viitattiin kesken olevaan kiinteistöverotietojen tarkistukseen ja todettiin, että asukkaiden kannalta on väärin, että tarkistuksia on tehty osittain.

Kiinteistöjen inventointi yleensä johtaa kiinteistön arvon nousuun ja siten kiinteistöveron kasvuun. Vuoden 2009 investoinnin yhteydessä tehdystä raportista selviää, että eräissä kylissä tarkistus merkitsi noin kolmanneksen kasvua kiinteistöverotuloon.

Kiinteistöjen arvon kasvamista suurempi kasvu on tullut maapohjien käyttötarkoitusten ja arvojen tarkistuksilla.

 

Myös muualla on tehty tutkimuksia ja niidenkin mukaan verotulot ovat vuositasolla kasvaneet useita prosentteja. Uudessakaupungissa arvioidaan, että saattamalla rakennustietokanta ajan tasalle voidaan saada kiinteistöverotulo kasvamaan noin 150 000 eurolla vuodessa.

Kaikissa tapauksissa kiinteistön tai maapohjan arvo ei nouse, vaan se voi myös alentua, mutta näitä tapauksia on selvästi vähemmän. Joka tapauksessa tietojen tarkastaminen tekee kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisemmaksi.

Lisäksi tietojen tarkistaminen palvelee tulevaa yleistä kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmän uudistusta, joka on tulossa käyttöön vuonna 2022.

 

Alustavan suunnitelman mukaan projekti etenee niin, että projektityöntekijä palkataan ensi vuoden alkupuolella, hankitaan tarvittava ohjelmisto ja selvitetään nykytilanne, jonka jälkeen sovitaan verottajan kanssa projektin eteneminen, suunnitellaan tehokkaat toteuttamismenetelmät, lähetetään maanomistajakyselyt ja tehdään lopuksi maastokatselmukset ja arkistotutkimukset.

Korjattuja tietoja voidaan aikaisintaan käyttää vuoden 2021 kiinteistöverotuksen perusteena.

 

Kaupunginjohtaja Atso Vainio ehdottaa hallitukselle, että ensi vuoden talousarvioon varataan projektille 50 000 euroa. Projektille palkataan aluksi määräaikainen työntekijä vuodeksi ja sen jälkeen arvioidaan projektin jatkamisen tarve.