Vuorohoitoon lisätilaa yksityisiltä?

Kaupungin päiväkotitoiminnassa on jo jonkin aikaa ollut ongelmana vuorohoidon järjestäminen. Kaupungin yksityiset päiväkodit eivät ole olleet sellaisen järjestämisestä olleet kovin kiinnostuneita ja Myllymäen päiväkoti, jonne kaupunki on vuorohoidon keskittänyt, on ollut täynnä. Lisäksi Merilinnussa on kuusi vuorohoitoa käyttävää lasta.

Syksyn alussa neljälle kaupungissa toimivalle päiväkotipalveluja tuottavalla yritykselle lähetettiin kaksiosainen tarjous, johon saatiin kaksi vastausta.

Tarjouksessa kysyttiin, millä ehdoilla yritys olisi halukas vuokraamaan tilojaan kaupungille vuorohoitoa varten ja olisiko yritys halukas laajentamaan palveluseteliehtoja ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoon.

Vuorohoitotilojen osalta kaupungin tarjous sisälsi kahdelle päiväkotiryhmälle eli 40 lapselle sopivat tilat.

 

Tarjouksen jättivät molemmat kaupungissa toimivat ketjut, joilla on uusi päiväkotiyksikkö eli Norlandia päiväkodit Oy ja Touhula Varhaiskasvatus Oy.

Tarjouksista Norlandia tarjous oli edullisempi kumpaankin vaihtoehtoon.

Mikäli tiistaina kokoontuva opetus- ja kasvatuslautakunta päätyy vuokrausvaihtoehtoon, siirretään tiloihin Merilinnun päiväkodista yksi päiväkotiryhmä ja vuorohoitolapset sekä Myllymäen vuoropäiväkodista 15 vuorohoitolasta.

Va. sivistyspalvelukeskuksen johtajan Arja Kitolan ehdotus lautakunnalle on, että Norlandia päiväkodilta vuokrataan tilaa ensi vuodeksi ja kaupunki hoitaa toiminnan siellä itse. Sopimukseen sisältää lisäksi option kahdesta seuraavasta vuodesta.

 

 

Artikkelikuva: Syyskuussa avatussa Norlandia päiväkodissa Merilinnuntien varrella on tilaa ja kaupunki suunnitteleekin vuokraavansa sieltä tilaa mm. vuorohoidon järjestämistä varten.