Kalojen poikastuotantolaitokselle lupa Pyhämaahan

Aluehallintovirasto on myöntänyt Suomen Katkarapu Oy:lle luvan kalojen kasvattamiseen kiertovesiperiaatteella rannalla Pyhämaan kalasatamassa ja antanut samalla toiminnalle aloittamisluvan. Yhtiö sai samalla luvan toimintaa varten tarvittavan vedenottoputken sijoittamiseen merialueelle.

Alueen omistaa kaupunki, jolta hakija on vuokrannut alueen ja rakennukset, joissa laitoksen tulevaa toimintaa harjoitetaan.

Laitos tulee olemaan poikastuotantolaitos, jonka kasvatettavat lajikkeet vaihtelevat markkinatilanteen ja kannattavuuden mukaan. Laitoksessa on mahdollista myös hautoa kalanpoikasia.

Poikaset kasvatetaan vuodenajasta ja lajista riippuen 100-300 gramman painoisiksi. Vuotuiseksi lisäkasvuksi on suunniteltu 50 000 kiloa. Tällöin kuivarehua kuluisi noin 60 000 kiloa.

 

Kasvatus tapahtuisi altaissa, joita on 23 kappaletta, tilavuudeltaan yhteensä 240 kuutiota. Laitoksen koko vesi kiertää puhdistamon kautta noin kahden tunnin välein.

Laskelmien mukaan uuden veden tarve on vuorokaudessa noin 40 kuutiota ja takaisin mereen poistuva vesimäärä on tätä pienempi, koska tapahtuu esimerkiksi haihtumista.

Omassa puhdistamossa poistetaan mm. kiintoaineitta, joka menee viemäriverkon kautta jätevedenpuhdistamolle.

Mereen vettä lasketaan mahdollisimman vähän, arviolta vuorokaudessa noin 25-30 kuutiota.

 

Lupahakemus on ollut esillä ja siihen sai jättää muistutuksia ja mielipiteitä 12.9 mennessä. Lisäksi siitä pyydettiin lausunnot.

Joissakin lausunnoissa toivottiin lupaehtojen tiukentamista hakemuksessa esitetyistä arvoista ja mm. vesiputkien paikan suhteen.

Muistutuksissa oltiin jyrkempiä ja haluttiin mm. estää koko luvan antaminen.

 

Aluehallintovirasto myönsi luvan pääosin hakemuksen mukaisena. Lupaan liittyy suuri määrä erilaisia määräyksiä ja velvollisuuksia.

 

Hakemus selvityksineen, lausuntoineen, muistutuksineen, päätöksineen ja siihen liittyvine ehtoineen ja liitteineen löytyy Avin lupapalvelusta eli tästä.

 

Artikkelikuva: Suomen Katkarapu Oy on saanut luvan kalojen poikastuotannon aloittamiseen Pyhämaan kalasatamassa.