Sataman kehittämisedellytykset on turvattava

Uudenkaupungin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Aarnio sanoo, että satama on nyt äärirajoilla, kaikki sujuu jos mitään odottamatonta ei tapahdu, mutta yhtään sään, laivojen viivästymisen tai muun syyn aiheuttamia ongelmia ei kaivata.

– Saapuvat laivat saadaan purettua ja lähtevät lastattua aikataulussa, mutta tilan ahtaus on melkoinen ja aiheuttaa monenlaisia vaivaa, joka osaltaan tekee aikataulut kireäksi.

Esimerkiksi viime vuonna Saksassa sattui junaonnettomuus, jonka vuoksi autotehtaalle osia tuova juna ei päässyt ajoissa satamaan ja laivan tulo myöhästyi.

– Sitten tuli kaksi osalaivaa lyhyen ajan sisällä ja siitä tuli ruuhka. Myös autotehtaan logistiikka on laskettu niin tiukaksi, että satamassa ei juuri ongelmiin ole varaa.

Satama ei tietenkään ole olemassa vain autotehdasta varten, mutta suurimpana asiakkaana sen toiveita kuunnellaan herkällä korvalla.

Sataman alueella onkin kaavamuutos meneillään. Jos se menee läpi, niin sataman aluetta voidaan laajentaa kohti kaupunki mm. VPK:n paviljongin alueelle. Jos kaikki sujuu rivakasti, töihin voidaan päästä jo ensi kesän jälkeen.

 

Auton osien tuonin ja valmiiden autojen viennin kasvu on täyttänyt Hepokarin sataman ääriään myöten.

Satama Oy:n hallituksella on menossa ensi vuoden investointien miettiminen.

– Sataman palkkalistoilla on vain muutama ihminen, mutta sataman alueella työskentelee satakunta eri yhteistyökumppanien työntekijää. Alueella toimivien yritysten toiveita kuunnellaan ja pyritään koko ajan parantamaan heidän toimintamahdollisuuksiaan, tietenkin taloudellisten resurssien puitteissa.

Nyt satamassa on menossa uuden toimistorakennuksen rakentaminen, joka helpottaa monin tavoin yhteistyökumppanien toimintaa. Samalla saadaan purettua yksi sataman oma käyttämätön varasto ja vähän lisää kenttätilaa.

– Nykymaailman liiketoiminta on mennyt hektiseksi emmekä tällä hetkellä osaa sanoa, mitä uusia ja yllättäviä tarpeita ensi vuoden aikana ehkä tulee esiin, siksi investointeihinkin pitää jättää vähän varaa.

 

Satama on siis kaupungin kokonaan omistama ja verotietojen mukaan teki viime vuonna verotettavaa tuloa yli kaksi miljoonaa euroa. Aina välillä ja varsinkin viime aikoina on kaupungin puolella noussut halua saada tulosta suurempi osa itselleen, nythän satama tulouttaa voitostaan puolet.

– Asiaa voidaan tarkastella kahdelta kantilta. Satama on palvelulaitos, joka palvelee alueen liike-elämää ja sen on tarkoitus tehdä sitä myös tulevaisuudessa. Ei kai ole järkevää, että omistaja vie meiltä kehittämismahdollisuudet, Aarnio kysyy.

Satamainvestoinnit ovat kalliita, viime vuonna päälaituria pidennettiin muutamalla kymmenellä metrillä rakentamalla uusi tihtaali ja sen tekeminen maksoi 600 000 euroa.

– Yksi mahdollinen tulevaisuuden investointikohde on rakentaa nykyisen päälaiturin perään kohti kaupunki uusi laituri, mutta se maksaa helposti kymmenenkin miljoonaa. Vesirakentaminen on kallista ja lupakäsittelyneen aikaa vievää, mutta jos liikenne edelleen kasvaa, niin sitä pitää tosissaan harkita.

 

Aikanaan satama oli kaupungin liikelaitos, aivan kuten esimeriksi vedenjakelusta vastaava Uudenkaupungin Vesi, mutta lainsäädännön muutoksen vuoksi se piti eriyttää omaksi yhtiökseen.

– Yhtiöllä on aivan erilainen toimintaympäristö kuin liikelaitoksella. Liikelaitoksen talous kulkee kaupungin kautta, mutta me olemme oma yksikkömme. Se näkyy sekä vallassa että vastuussa ja myös tiedottamisessa, liikelaitoksen toiminta on julkista, jos jotain ei erikseen päätetä salaiseksi, meillä on pääsääntöisesti toisin päin.

 

Aarnio toimi aikanaan jo sataman liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana ja yhtiöittämisen jälkeen hallituksen puheenjohtajana.

– Hallituksessa on kuljetusalan ammattilaisia, minä olen ehkä enemmän luottamusmies, vaikka en varsinaisesti politiikassa ole mukana ollutkaan. Tunnen kuitenkin sataman ja kuljetusalan alan hyvin.

Talven aikana tapahtuu merkittävä muutos sataman organisaatiossa, sillä kymmeniä vuosia satamaa johtanut toimitusjohtaja Esa Soini jää eläkkeelle.

– Näillä näkymin Esa on viimeistä päivää töissä maaliskuun viimeinen päivä. Uuden johtajan haku on menossa, hakemuksia tuli 18 kappaletta.

Hakuprosessi on aivan viimeistä vaihetta lukuun ottamatta ulkoistettu konsulttiyhtiölle. Se huolehtii haastatteluista ja testeistä ja antaa lopuksi muutamasta parhaasta hakijasta kootun yhteenvedon.

– Ehkä uusi johtaja ehtii olla hetken samaan aikaan Esan kanssa, ehkä ei, riippuu milloin pääsemme tekemään lopullisen valinnan ja millaiset sitoumukset uudelle johtajalla on nykyiseen työpaikkaansa.

 

Myös sellainen muutos on tapahtunut, että Yaran satama ja Hepokarin satama on erotettu toisistaan, Yara vastaan nyt kokonaan oman satamansa toiminnasta ja Satama-yhtiö Hepokarista.

Valtakunnallisissa satamatilastoissa satamat ovat kuitenkin edelleen yhdessä Uudenkaupungin sataman nimellä.

 

Artikkelikuva: Sataman toimintaedellytysten turvaaminen mm. kavoituksella on tärkeää koko alueen kannalta.

 

Satama muutama vuosi sitten laivan komentosillalta nähtynä.