Millainen päiväkoti Viikaistenmäelle tehdään

Opetus- ja kasvatuslautakunta keskusteli tiistain kokouksessaan keskustan päiväkotiverkosta muutenkin kuin Merilinnun osalta. Keskustelu oli alustavaa eikä päätöksiä tehty, mutta mahdollisesti jo seuraavassa kokouksessa pitää päättää, minkä kokoinen päiväkotiyksikkö uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen rakennetaan.

Lautakunta päätti jo keväällä, että uusi yksikkö tarvitaan ja valtuusto on päätöksen siunannut, mutta sen koosta päätökset puuttuvat.

Keväällä oli esillä muutama vaihtoehto. Yksi oli se, että jos Merilintu suljetaan, olisi uusi päiväkoti neljän ryhmän eli 75 hoitopaikan kokoinen. Lautakuntahan teki tiistain kokouksessaan päätöksen Merilinnun sulkemisesta.

Yhtenä vaihtoehtona keväällä oli esillä se, että jos Merilinnun lisäksi suljetaan Seikowin päiväkoti, niin silloin Viikaistenmäelle rakennetaan kuuden ryhmän eli 120 hoitopaikan päiväkoti.

Kolmas vaihtoehto keväällä oli, että päiväkotiverkko säilyy nykyisellään, mutta sehän ei Merilintu-päätöksen jälkeen voi toteutua.

 

Asiaa ei kuitenkaan voida ratkaista pelkästään tämän hetken tilanteen mukaan. Uuteenkaupunkiin on viime vuosina tullut kaksi yksityistä päiväkotiketjua, jotka ovat rakentaneet uudet tilat, mutta niiden käyttöaste on jäänyt alhaiseksi.

Toisaalta taas Suomessa syntyy lapsia vähemmän kuin aikoihin. Esimerkiksi Uudessakaupungissa viime vuonna syntyi vain vähän yli sata lasta ja tänä vuonna luku voi olla tätäkin alhaisempi.

Ja kun pikapuoliin kouluun siirtyvät 5-6-vuotiaiden ikäluokka on noin 140 lapsen kokoinen, niin matemaattisesti se merkitsee vuosittain jopa noin 40 päivähoitopaikan tarpeen vähennystä.

Asukasluku kasvoi viime usealla sadalla, mutta muuttajat olivat pääosin 20-30-vuotiaita yksinäisiä miehiä, lapsia ei tulijoiden joukossa juuri ollut.

 

Kahden viime vuoden aikana päiväkotipaikkojen tarvetta on lisännyt työllisyyden paraneminen. Kaupungin työttömyysprosentti on tipahtanut yli kymmenestä alle kuuden ja lapsille on tarvittu hoitopaikka, vaikka lasten määrä kaupungissa ei siis ole juuri muuttunut,

Työttömyyden aleneminen on kuitenkin nyt pysähtynyt eikä se luonnollisista syistä juuri alemmaksi voi mennä, joten sitä kauttakaan ei uusia päivähoitopaikkoja lähivuosina tarvita.

 

Lautakunnan kokouspaperien liitteenä on ennuste, joka tekstin mukaan perustuu suunniteltujen rakentamisen ja kaavoituksen mukaan.

Sen mukaan kaupungin 0-2-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä vajaasta 400:sta kymmenessä vuodessa noin 500:aan ja 3-6 vuotiaiden määrä vähenee ensin nykyisestä vajaasta 600:sta noin 540:een ja vuodesta 2021 lähtien kasvaa kohti 700:aa.

Kokopäivähoitolasten kokonaismäärästä on kaksikin skenaariota, maltillisemman mukaan määrä kasvaa muutaman tasaisen vuoden jälkeen kymmenessä vuodessa 100 lapsella noin 1050:een, toisen ennuste päätyy samassa ajassa noin 200 päivähoitoikäisen lisääntymiseen eli lähes 1200:aan.

 

Tilastokeskuksella on myös omat ennusteensa kuntakohtaisten asukasluvun muutoksista. Tilastokeskuksen ennuste laahaa jäljessä ja se perustuu olettamukseen, että kaikki jatkuu niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut.

Sen mukaan Uudessakaupungissa on vuonna 2030 asukkaita 14 765, joista 0-6 vuotiaita on 872 eli eroa maltilliseenkin kehitykseen on lähes 300 lasta.

Tilastokeskuksen ennustetta on monissa yhteyksissä Uudessakaupungissa pidetty vanhentuneena ja jopa vahingollisena, mutta toisaalta pitää huomioida, että se on vanhentunut myös syntyvyyden osalta siitä mitä aivan viime vuosina on tapahtunut.

Kaupungin oman strategian mukaan vuonna 2030 uusikaupunkilaisia on 20300. Sitä ei ole pilkottu ikäluokittain, mutta matemaattisesti laskien, jos 0-6-vuotiaiden määrän suhde kokonaisasukaslukuun pysyisi samana kuin nyt, se merkitsisi noin 1200 päivähoitoikäistä eli oltaisiin lähellä lautakunnan liitteenä olevaa korkeampaa ennustetta.

 

Lasten määräkään ja sen tuleva kehitys ei ole ainoa huomioon otettava seikka, vaan myös päiväkotien kunto vaikuttaa. Onko joku nykyisistä päiväkodeista Merilinnun tapaan niin huonokuntoinen, että sitä ei kannata korjata? Ja mikä on se raja, milloin kannattaa korjata?

Ja sitten pitää miettiä vielä sijainti. Uudessakaupungissa on perinteisesti haluttu paikallisia pieniä päiväkoteja eri puolille kaupunkia. Pidetäänkö tästä edelleen kiinni ja mihin hintaan asti?

 

Alkuperäinen kysymyshän kuului, että minkäkokoinen päiväkoti Viikaistenmäelle tulee rakentaa vai tarvitaanko siellä lopulta päiväkotia ollenkaan.

Jokainen muodostakoon oman mielipiteensä, lautakunta ja viime kädessä kai valtuusto päättää.

 

Artikkelikuva: Lautakunnan kokouspaperien liitteenä oleva lapsiennuste.

Päiväkotilapsia torilla vuonna 2017.