Seurakunta rukkaa tasetta kovalla kädellä

Kirkkoneuvosto hyväksyi keskiviikon kokouksessaan seurakunnan taseeseen merkittäviä muutoksia, joiden avulla taseessa ollut alijäämä saadaan katettua ja poistoja tulevaisuudessa pienemmäksi. Temppu tehdään kiinteistöjen tasearvot alentamalla ja poistoaikoja lyhentämällä. Samalla pitää kuitenkin pienentää seurakunnan peruspääomaa noin puoleen nykyisestä.

Nyt käytössä on kirkkojen osalta 80 vuoden poistoaika ja seurakuntatalojen kohdalla 50 vuotta. Kirkkohallituksen nykysuositukset ovat 40-70 vuotta ja 30-40 vuotta.

Neuvosto hyväksyi omalta osaltaan uuden poistosuunnitelman ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Neuvosto käsitteli myös talouden tasapainottamista ja samassa yhteydessä tase-erien käsittelyä, johon edellä mainittu uusi poistosuunnitelmakin liittyy.

Kirkkojen arvo taseessa on noin 5,7 miljoonaa euroa. Neuvoston esityslistan tekstissä todetaan, että ”kirkkojen iän ja tavan, jolla taseen arvot ovat syntyneet, on perusteltua pitää taseen arvoja virheellisinä.” Kirkkojen arvot nollataan taseessa.

Kalannin, Pyhämaan, Saarniston ja Uudenkaupungin seurakuntatalojen yhteinen taseen nykyarvo noin 1,9 miljoonaa euroa nollataan myös kokonaan, koska kirkkohallituksen suosituksen mukainen 30 vuotta on niiden osalta täynnä. Seurakunnan voimassaolevassa poistosuunnitelmassa niiden poistoajaksi on määritelty 50 vuotta.

Paanulan osalta poistoaika lyhennetään myös 30 vuoteen, jolloin pitää tehdä lähes 250 000 euron lisäpoisto ja vuosipoisto tästä eteenpäin 30 vuoteen asti kasvaa noin 13 500 eurolla.

 

Ihan noin vaan ei tasearvoja voida muokata, vaan se vaatii myös muutoksia taseen toiselle puolelle olevaan peruspääomaan. Taseessa oleva peruspääoma on noin 18,6 miljoonaa euroa. Kun kirkkojen ja seurakuntatalojen arvojen muutos on noin 7,6 miljoonaa, tulee peruspääoma alenemaan 11 miljoonaan euroon.

Lisäksi neuvosto päätti ehdottaa valtuustolle, että taseessa vuoden alussa ollut alijäämä reilu 800 000 euroa ja tämän vuoden alijäämä noin 386 000 euroa eli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa katetaan myös peruspääomasta, jolloin peruspääoman arvo laskee hieman alle kymmenen miljoonan euroa.

Lisäksi neuvosto päätti, että peruspääomasta otetaan vielä ylimääräinen puolen miljoonan euron puskuri, jolla varmistetaan taseen kestävyys ainakin muutaman vuoden eteenpäin.

Taseen peruspääomaa voidaan alentaa, jos kiinteistöjä tai muita pysyviä hyödykkeitä on luovutettu ilman vastaavia korvausinvestointitarpeita ja näin Uudenkaupungin seurakunnassa on viime vuosina tapahtunut.

 

Edellä mainitut toimenpiteet vähentävät jatkossa poistoja merkittävästi, mutta varsinaiseen kassaan tulevien ja kassasta menevien eurojenväliseen tasapanoon se ei vaikuta, vaan taloudessa on edelleen pidettävä tiukka linja.

 

Tulevan vuoden talousarvio on ennen kirkkovaltuuston käsittelyä 133 000 euroa ylijäämäinen, taloussuunnitelmassa vuosi 2020 on puolestaan noin 100 000 alijäämäinen, mutta 2021 taas vähän yli 100 000 euroa ylijäämäinen.

Neuvosto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman ja lähetti ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu tulevana torstaina.

 

Artikkelikuva: Kirkkoneuvosto ehdottaa valtuustolle tasemuutoksia, mm. kirkkojen arvon nollaamista.