Lautakunta ei innostunut Senioripassista

Vanhusneuvoston aloite senioripassista yli 65-vuotiaille kaupunkilaisille oli kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan käsittelyssä. Aloite luovutettiin aikanaan sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantaselle, joka antoi sen käsittelyn kunulille.

Vanhusneuvoston elokuussa luovuttamassa, yli 500 asukkaan allekirjoittamassa aloitteessa ehdotetaan, että Senioripassi oikeuttaisi rajattomaan uimahallin ja kuntosalin käyttöön. Passista asiakas maksaisi sovitun vuosimaksun.

Valmistelussa aloitetta on käsitelty sekä virkamiesten että lautakunnan kanssa. Laaditussa yhteenvedossa todetaan, että on tärkeää, että kotona asuvat ikäihmiset huolehtivat toimintakyvystään erilaisilla aktiviteeteilla.

Toisaalta tiedetään, että aktiivisuus kasaantuu. Erityisen tärkeää olisikin saada liikkeelle ne, jotka eivät sitä luonnollisesti tee. Onkin kyseenalaista, aktivoiko vanhusneuvoston kannattama senioripassi juuri näitä vähän tai ei ollenkaan liikkuvia.

 

– Kaupunki tarjoaa ikäihmisille kohdennettua liikuntaa useita ryhmiä viikossa edullisempaan hintaan ja palveluja kehitetään edelleen. Kulttuuripalveluissa ei tällä hetkellä ole juuri kaupungin omaa tuotantoa, mutta sitä tullaan kehittämään, todetaan yhteenvedossa.

Kirjastopalvelut ovat maksuttomia ja myös museossa on paljon maksuttomia tapahtumia.

– Palveluja tulee kehittää myös järjestöjen ja kumppanien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja viestintää ja tiedotusta ikäihmisille suunnatuista vapaa-ajanpalveluista tullaan kehittämään ja parantamaan.

 

Yhteenvedossa tullaankin siihen päätelmään, että tärkeämpää kuin resurssointi senioripassiin tai vastaavaan järjestelmään, on palvelujen pitkäjänteinen kehittäminen sisällön, saatavuuden ja kohdennettavuuden parantamiseksi aiempaa useimmille uusikaupunkilaisille ikäihmisille.

Yhteenvedon lopussa tosin todetaan, että mikäli senioripassille löytyy riittävä resurssointi kaupungin budjetista, voidaan sitä lähteä toteuttamaan sellaisenaan tai laajennettuna myös muille tukea tarvitseville väestöryhmille.

Resurssointi tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tulomenetys kompensoitaisiin sosiaali- ja terveyspuolelta.

 

Varsinaisessa lautakunnan yksimielisesti tekemässä päätöksessä ei senioripassia tai mitään muutakaan konkretiaa mainita vaan todetaan, että ”lautakunta päättää omalta osaltaan edistää vapaa-aikapalvelujen sekä palvelujen hinnoittelun kehittämistä palvelujen saatavuuden parantamiseksi uusikaupunkilaisille ikäihmisille.”

 

Artikkelikuva: Vanhusneuvoston ehdotuksessa toivottiin senioreille rajatonta uimahallin käyttöä. Kuva vesijumppamaratonilta vuonna 2014.