TA läpi äänestyksittä, A-sairaalan osto edelleen ehdollinen

Kaupunginvaltuusto oli kaikin puolin sopuisalla päällä iltapäivän kokouksessaan. Vuoden viimeisen kokouksen ryhmäpuheenvuoroissa kehuttiin ilmapiiriä, jossa syksyn aikana talousarviota tehtiin ja se näkyi myös asian käsittelyn aikana. Ehdotukseen tehtiin vain muutamia tekstikorjauksia, mutta virat, määrärahat ja investoinnit hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

 

Valtuusto käsitteli myös A-sairaalan ostoa. Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen väänsivät rautalangasta mallin, missä mennään.

Terveyskeskuksessa on sisäilmaongelma ja AVI on vaatinut nopeita toimenpiteitä, ei tosin vielä uhkasakon voimalla. Osa toiminnosta on siirretty A-sairaalasta vuokrattuihin tiloihin ja muiden osalta päätöksiä pitää tehdä nopeasti.

Toinen ongelma on se, että kaikki terveyskeskuksen toiminnot eivät mahdu A-sairaalaan, vaikka kaupunki ostaisi koko rakennuksen, vaan klappia jää jopa noin 2000 kerrosneliötä.

 

Keskustelussa ostoa ihmetteli ääneen vain perussuomalaisten Esa Aaltonen. Vaikka kaupunki saisi 1,5 miljoonalla talon ja 5,7 hehtaaria maata, niin sen mukana tulisi A-sairaalan korjausvelka.

– Se on 50 vuotta vanha rakennus ja käyttöikänsä päässä. Viipaletalot eli kontit toimivat monessa paikassa hyvin terveyskeskuksen tiloinakin ja niitä saa edullisesti.

 

Kaupunginhallituksen esityksessä esitettiin A-sairaalan ostoa, mutta kokoomuksen Timo A. Järvinen esitti sdp:n Jaana Reijonsaaren kannattamana muutosta, joka hyväksyttiin lopulta yksimielisesti.

Hyväksytty esitys kuuluu näin: Valtuusto valtuuttaa hallituksen ostamaan A-sairaalan rakennuksen maa-alueineen sairaanhoitopiiriltä 1,5 miljoonalla eurolla. Kaupunginhallituksen tulee sopimusneuvotteluissa huomioida sopimuksen edellytyksenä se, että terveyskeskuksen tilantarve tulee riittävästi tyydytetyksi. Terveyskeskuksen kohtalosta tehdään päätös myöhemmin ja ostoon varataan määräraha vuodelle 2019.

 

Kaupunginhallituksen esityksessä oston ehtona oli se, että nykyiset toiminnot mahtuvat A-sairaalana. Tämä rajaus jäi nyt pois, lisäksi siis valtuusto ei varsinaisesti päättänyt ostaa, vaan antoi valtuutuksen hallitukselle, jos ehto täyttyy.

Mitä riittävästi sitten merkitsee, on hieman epäselvä, mutta Hellénin ja Rantasen esityksestä ilmeni, että ainakin Kuunari ja hammashoitola voisivat olla toimintoja, joita ei A-sairaalaan sijoiteta vaan niiden osalta pitää miettiä muita ratkaisuja. Toiminnallisesti Kuunari sopisi erinomaisesti Vakka-Suomen Sairaalassa toimivien vuodeosastojen kanssa samoihin tiloihin.

Mitään muita päätöksiä valtuusto ei asiaan liittyen tehnyt vaan suunnittelu ja selvittely jatkuu ja tietenkin myös neuvottelu sairaanhoitopiirin kanssa.

Sairaanhoitopiiri haluaa jättää A-sairaalaan määrättyjä toimintoja, jotka myös kaupungin kannalta ovat hyviä. Kaupunki pyrkiikin neuvotteluissa siihen, että sairaanhoitopiiri saisi omat toimintonsa yhteen kerrokseen vaatimansa puolentoista sijaan, joka hieman helpottaisi sijoittumista.

 

Lisää juttuja valtuuston kokouksesta, mm. Viikaistenmäen rakennushankkeen kuulumiset, eri ryhmien puheenvuorot ja kokouksen muut päätökset tulossa myöhemmin.

 

Artikkelikuva: Kysymykseen mitä maksaa haettiin välillä apua kaupunginjohtajan laskimesta.