Uuteen kouluun 2023 syksyllä

Tämän päivän valtuuston kokouksen aluksi projektipäällikkö Marko Kivistö kävi kertomassa, missä vaiheessa Viikaistenmäen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen eli SiHyn projektissa mennään.

– Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu viikon päästä ja sitä ennen meillä on ensi perjantaina palaveri elinkaarikonsultin kanssa, jossa käydään läpi hankintailmoitusta. Ohjausryhmän kokouksen jälkeen voidaan aloittaa palvelun tuottajien kiinnostuksen herättely eli lähettää ennakkoilmoitus tulevasta hankkeesta.

Kuluvan vuoden aikana on tulevista käyttäjistä kootuissa työryhmissä valmisteltu kymmenissä istunnoissa ja yksittäistöinä kokonaisuuden toiminnallisia vaatimuksia eli sen eri toimintoja ja niiden vaatimia eri tiloja.

Samanaikaisesti on teon alla ohjeellinen tilaohjelma, jossa eri mm. tilojen koot, huonekorkeudet ja käyttöajat määritellään. Ne ovat jo varsin pitkällä ja valmistuvat lähiaikoina.

– Hallitukseen asia tuodaan 21.1 lopullista kilpailutukseen lähtemisestä eli hankintailmoituksen tekemistä varten. Silloin myös aineisto on lopullisesti valmis ja hallituksen jälkeen viikkoa myöhemmin valtuusto sanoo lopullisen sanansa.

– Tämä on iso askel, sillä hankkeesta kiinnostuneet yrittäjät tulevat sen jälkeen panostamaan merkittäviä summia tarjouksiensa valmisteluun ja meidänkin tulee silloin olla tosissaan liikenteessä.

 

Varsinaisen rakennuksen lisäksi valmisteilla on niiden palvelujen määrittely, joita kaupunki elinkaarimalliin sisällyttää.

Eri vaihtoehtoja on paljon, mm. kiinteistön hallinta- ja ylläpito, hoito- ja kunnossapito, ulkoalueiden hoito- ja kunnossapito, siivouspalvelut ym.

– Tämäkin on tärkeä asia, se tulee määrittämään pitkälti rakennukseen liittyviä riskejä ja kustannuksia.

Menossa on myös laitteiden ja kalusteiden suunnittelu. Olemassa olevia inventoidaan ja mietitään, mitä uutta tarvitaan. Tämäkin on syytä tehdä ajoissa, jotta saadaan hyvä tulos eikä käyttöönotto jää tällaisista asioista kiinni.

 

Hankintailmoitukseen kaupunki saa kiinnostuneilta tahoilta ilmoituksen, joista lopulliseen hankintakilpailuun osallistujat valitaan maaliskuun alussa.

Sen jälkeen alkaa seitsemän kierrosta käsittävä neuvottelukierros palvelun tarjoajien kanssa.

– Seitsemän kierrosta on poikkeuksellisen pitkä, mutta meillä on poikkeuksellisen vaativa hanke. Me esitimme tämän vaatimuksen elinkaarikonsultille, jotta ehdimme kehittää hankkeen niin hyväksi, että se kelpaa meille.

Neuvottelujen jälkeen, kun tarjoajien lopulliset ehdotuksen on saatu, on aika tehdä lopullinen tarjouspyyntö syksyn lopulla ja yrityksille on varattu tarjouksen laskentaan aikaan tammikuuhun 2020 asti.

Päätökset tehdään ja sopimus allekirjoitetaan maaliskuussa 2020 ja sen jälkeen tehdään viimeiset viilaukset suunnitelmiin ja haetaan sille rakennuslupa.

– Rakentaminen voisi alkaa koulujen päättymisen jälkeen vuoden 2020 kesällä ja rakentaminen vienee noin 2,5 vuotta. Vuoden 2023 kevät olisi käyttöönottoa ja toimintakokeita, loppujen ”ylimääräisten” tilojen purkamista ja piha-alueiden rakentamista, jolloin koulun tilat olisivat otattavissa käyttöön syyslukukauden 2023 alusta.

Kivistö kiitteli työryhmien lisäksi ohjausryhmätyöskentelyä.

– Hanke on saanut ohjausryhmältä tarvitsemansa tuen ja vastaavasti sen kautta tulee poliittiseen päätöksentekoon riittävästi tietoa.

 

Artikkelikuva: projektipäällikkö Marko Kivistö esitteli valtuustolle Viikaistenmäen rakennusprojektin tilannetta.