Yksimielisiä päätöksiä ja aloite Uusikaupunki-päivästä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan talousarvion ja A-sairaalapäätöksen (ukinytin juttu löytyy tästä) lisäksi muutaman kaavan, kiinteistön myynnin, päivitti Ikäystävällinen Uusikaupunki -ohjelman ja kuittasi muutaman valtuustoaloitteen käsitellyksi ja lähetti yhden uuden aloitteen valmisteltavaksi.

 

Helmikuussa käynnistetty Ruissaari-Vartsaari ranta-asemakaavan muutos on valmistunut. Muutoksella muutetaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialue loma-asuntojen korttelialueeksi. Uusi rakennuspaikkoja ei muutokseen sisältynyt.

Kaavaan ei jätetty muistutuksia missään vaiheessa eikä viranomaiset katsoneet tarpeelliseksi lausua siitä mitään. Kaavamuutos vahvistettiin valtuustossa yksimielisesti.

 

Salmen ja Hakametsän väliin sijoittuvan uuden puutarhamaisen pientaloalueen asemakaava hyväksyttiin myös yksimielisesti. Tähänkään ehdotukseen ei nähtävillä olon aikana jätetty muistutuksia ja muutamissa lausunnoissa esiin tuodut seikat on lopullisessa kaavassa huomioitu.

Alueelle voidaan rakentaa enintään 50 neliön suuruisia pientaloja ja niille korkeintaan 10 neliön erillinen varastorakennus. Alueen kokonaispinta-ala on noin yhdeksän hehtaaria, josta kolme on varattu taloille. Talon paikkoja kaavassa on noin 40.

Valtuusto hyväksyi myös alueen tonttien luovutusehdot. Tontti luovutetaan hintaan 68,5 euroa kerrosneliötä kohden eli 50 neliön talon tontti maksaa noin 3400 euroa. Vuokraaminenkin on mahdollista, vuosivuokra on viisi prosenttia luovutushinnasta.

 

Kaupunki pääsi kokouksessa eroon myös yhdestä vanhasta kiinteistöstä. Salmen alueen vanha viljavarasto ja siihen liittyvä 280 neliön maa-alue päätettiin myydä yhteishintaan 4680 euroa Ville Myllymäelle, joka omistaa myytävään alueeseen rajoittuvan tontin.

 

Ikäystävällinen Uusikaupunki -suunnitelma on päivitetty. Siihen pyydettiin vanhusneuvoston lausunto, joka oli pääosin myönteinen. Ainoa vanhusneuvoston lisätoive koski joukkoliikennettä.

Valtuusto hyväksyi suunnitelman yksimielisesti, se löytyy kokonaisuudessaan tästä.

 

Harto Forssin ym. aloite Vuoden 1918 väkivaltaisuuksissa kuolleiden hautojen kunnostuksesta ja sen johdosta tehty päätös merkittiin tiedoksi.

Merja Kosken tekemä aloitteeseen Selvitys Viikaisten koulun säilyttämisestä laadittu selvitys merkittiin tiedoksi.

 

Kokouksessa tehtiin myös yksi uusi aloite. Vasemmistoliiton Sami Laaksonen ehdotti vuosittaista Uusikaupunki-päivän viettämistä kaupungin perustamispäivänä 19.4 eli kunnon bileitä kevään keskelle.

Laaksosen aloitteen mukaan viime vuonna vietetty kaupungin 400-juhlavuosi eri tapahtumineen toi esiin uudenlaista yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä, jota kasvavassa kaupungissa kaivataan.

– Kaupunki voisi ottaa oppia omista taajamistaan Kalannista, Pyhämaasta ja Lokalahdelta, joissa on oma kesätapahtumansa. Ohjelmassa voisi olla konsertti tai jokin muu yhteisöllinen tapahtuma ja muita kulttuuriaktiviteetteja.

Monia elementtejä yhdistämällä voitaisiin keskelle kevättä rakentaa koko kaupunkia kiinnostava juhlakokonaisuus, jonka toteuttamiseen voisivat myös yhdistykset ja asukkaat osallistua.

 

Artikkelikuva: Vuonna 2017 kaupungin 400-vuotisjuhlissa huhtikuussa oli tarjolla kakkua ja kahvia.