Arja Kitola jatkaa kevään

Arja Kitola nimitettiin kesällä viranhoitomääräyksellä Uudenkaupungin opetuspäälliköksi vuoden loppuun. Nyt Kitolan pestiä on jatkettu vielä toisella puolella vuodella eli menossa olevan lukuvuoden loppuun.

– Kesken lukuvuotta olisi ollut huono aika etsi muita ratkaisuja. Keväällä otamme asian hyvissä ajoin esille ja tehtävä täyttöä mietitään pidemmällä tähtäimelle, kertoo kaupungin henkilöstöpäällikkö Pia Syvänen.

Opetuspäällikön virka perustettiin vuoden 2018 budjetin yhteydessä määräaikaisena viideksi vuodeksi, josta ensi kesänä on puolitoista vuotta kulunut.

 

Viran täyttö jäi aikanaan opetus- ja kasvatuslaitakunnalta kesken, kun opetuspuolella tapahtui organisaatiomuutoksia. Tehtäviä hoiti jonkun aikaan otona lukion rehtori Jussi Paavola. Kitola nimettiin kesällä kaupunginjohtaja Atso Vainion päätöksellä tehtävään.

Kitola oli aikanaan hakukierroksen jälkeen ykkösehdokas opetuspäällikön viisivuotiseen virkaan. Hakua käynnistettäessä opetuspäällikön piti tulla opetus- ja sivistystoimen johtajan alaiseksi, mutta kun se virka lakkautettiin, opetuspäälliköstä onkin tullut virkaa tekevä sivistyspalvelukeskuksen johtaja.

Kun viran täyttöä keväällä mietitään, niin siinä yhteydessä tullee harkittavaksi myös se, onko tehtävä jatkossa määräaikainen vai muutetaanko se toistaiseksi voimassa olevaksi.