Henkilökohtainen asiakaskohtaaminen on pankkitoiminnan keskiössä

Kalannin Säästöpankin toimistusjohtajana muutama viikko sitten aloittanut Jani Eenola aikoo tuoda pankkia entistä näkyvämmäksi kaupunkilaisille ja panostaa palvelupuolella asiakaskohtaamisen onnistumiseen.
Alkuvuoden tilastot osoittavat, ertä pankin lainakanta on hyvässä kasvussa. Uusia asukkaita tulee ja autotehtaan varjossa myös alueen pienemmilla yrityksillä menee hyvin ja investointeja tehdään. Tästä kehityksestä pankki haluaa napata entistä isomman siivun.
– Me pärjäämme jo nyt hyvin asiakaspalvelukyselyissä verrattuna isoihin liikepankkeihin, mutta asiakkaan kohtaamista voidaan edelleen kehittää, henkilökohtainen palvelu on kuitenkin meidän tärkein kilpailuvalttimme, hän sanoo.

 

Entistä suurempi osa rutiiniluonteisista pankkiasioista tehdään netissä, mutta ne isot asia eli yksityisellä vaikkapa asuntolaina ja yrityksellä laajennushankkeiden investointien rahoitus ovat asioita, joissa pankki voi tarjota asiantuntemustaan.
– Lainahakemuksia voi tehdä jo netissä ja siitä saadaan kyllä perustiedot, mutta lopullisesti asiat hiotaan pankin asiantuntijan kanssa. Samoin esimerkiksi sijoituspäätöksissä meiltä löytyy tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tavoite on, että jokainen asiakas tuntee saaneensa parhaan mahdollisen palvelun ja voi suositella meitä muille.

 

Pankin on tulevaisuudessa tarkoitus aktivoitua ulospäin eli olla entistä useammin mukana erilaisissa alueen tilaisuuksissa ja suorittaa myös uusasiakashankintaa entistä voimallisemmin.
– Haluamme olla näkyvämpi osa tätä seutukuntaa ja mukana sen jokapäiväisessä elämässä. Voimme järjestää omia tapahtumia ja tulla mukaan muiden järjestämiin tapahtumiin.
Säästöpankin toimintahan on nimenomaan paikallista eli esimerkiksi lainapäätökset tehdään alueella. Myös pankin hallinto on alueellista, isännistö koostuu 31 paikallisesta edustajasta, samoin viisijäseninen hallitus.
– Asiakassuhteissa haluamme jatkuvuutta ja sen varmistamiseksi aktivoidumme myös nykyisten asiakkaiden suuntaan eli pyrimme sitouttamaan asiakkaat entistä paremmin.

 

Hyvään asiakaskokemukseen tarvitaan tietenkin ammattitaitoinen henkilöstö, mutta se ei pelkästään riitä.
– Henkilöstön tulee lisäksi itse olla tyytyväinen työpaikkaansa ja työhönsä muutenkin. Jos joku asia sillä puolen hiertää, niin kyllä asiakas sen huomaa.
Eenola onkin ensimmäisten työviikkojensa aikana keskustellut henkilöstön kanssa ja istunut useissa palavereissa ja todennut, että henkilöstön keskuudessa on hyvä henki ja tekemisen meininki ja se on innolla lähdössä mukaan ”aktivoitumaan.”
– Kuunteleminen ja keskusteleminen on muutenkin tapani johtaa ja pyrkiä siten sitouttamaan työntekijöitä yrityksen tavoitteisiin.

 

Eenola on kotoisin Mäntsälästä, mutta on viimeiset parikymmentä vuotta työskennellyt Pirkanmaalla. Kalannin Säästöpankkiin hän tuli Aito Säästöpankin varatoimitusjohtajan paikalta.
– Opiskeluaikana olin säästöpankissa kesätöissä. Tykästyin ilmapiiriin ja pankin tapaan toimia ja olen siitä lähtien ollut säästöpankkilainen. Se on eräänlainen oma juttunsa, jossa korostuu asiakaslähtöisyys eli asiakas otetaan henkilökohtaisesti vastaan ja häntä palvelleen parhaalla mahdollisella tavalla, on kyseessä iso tai pieni asia.
Kalannin Säästöpankkiin hänet toi osaltaan Uudenkaupungin seudun positiivinen vire ja toisaalta paikan tarjoamat uudet haasteet ja mahdollisuus lähteä tekemään jotain uutta.
– Kalannin Säästöpankki on myös hyvin hoidettu vakavarainen pankki, joten senkin puolesta tänne kelpasi tulla.
Eenolan vapaa-ajasta pitävät pääosin huolen 6- ja 8-vuotiaat lapset, mutta jos aikaa jää, niin liikunta eri muodoissaan on ohjelmassa. Erikoisempana monipuolisena ja rentouttavana harrastuksena on oman metsän hoito, jossa näkee kätensä jäljet saman tien.

 

Artikkelikuva: Kalannin Sp:n uusi toimitusjohtaja Jani Eenola aikoo panostaa pankin paikalliseen näkyvyyteen.

Kalannin Säästöpankki pärjää hyvin henkilökohtaisen palvelun laadussa. Siitä uusi toimitusjohtaja aikoo pitää kiinni ja mahdollisuuksien mukaan kehittää asiakastapaamisia vieläkin paremmiksi.