Avi antanut päätöksen Sybimarin hakemukseen

Sybimar sai viime vuoden heinäkuussa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta luvan kalankasvatuksen lisäämiseen Sannon laitoksella. Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Sybimar haki kesän lopulla aluehallintovirastolta lupaa aloittaa laajentamista koskeva toiminta, vaikka valituksen käsittely on kesken. Joulukuun lopulla antamassaan päätöksessä Avi hylkäsi Sybimarin anomuksen osittain, mutta antoi luvan toiminnan käynnistämiseen.

Avin päätös on nähtävillä tammikuun 28 päivään asti ja siihen voi tutustua mm. Passarissa. Päätökseen voi myös hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, valitusaika päättyy samana päivänä kuin nähtävillä olo eli 28.1.

 

Heinäkuussa myönnetyssä luvassa sallitaan noin 600 000 kilon kasvatus vuodessa, kun vanhassa, vuodelta 2011 olevassa luvassa kasvatusmäärä on 400 000 kiloa vuodessa.

Sybimar aloitti uusien altaiden rakentamisen jo alkukesällä ennen ympäristöluvan myöntämistä ja myös ennen rakennuslupaa.

Kaupungin rakennusvalvonta keskeyttikin työt ja Sybimar haki rakennuslupaa, joka sille kesän lopulla myönnettiinkin.

 

Sybimarin hakemukseen annetuissa lausunnoissa Varsinais-Suomen elyn ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue ei puoltanut luvan myöntämistä.

Myös useassa jätetyssä muistutuksessa vastustettiin luvan myöntämistä.

 

Aluehallintoviraston hylkää päätöksessään Sybimarin hakemuksen siltä osin kuin se koskee laitoksen omassa puhdistamossa käsiteltävien jätevesien johtamista kalankasvatuslaitokselta Mourunojaan.

Muilta osin Sybimar saa aloittaa nykyistä laajemman toiminnan mahdollistavan luvan mukaiset toimet, kunhan lupamääräyksen ehdot täyttyvät.

Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen, vaikka siitä ei valitettaisikaan.

 

Asiaan liittyvät hakemukset liitteineen ja päätökset löytyvät Avin lupapalvelusta eli tästä.

 

Artikkelikuva: Sybimar aloitti toiminnan laajentamistoimet kesällä ilman tarpeellisia lupia.