Autotehtaan ja Betorantien välinen tiehanke etenee

Autotehtaan kasvava liikenne on kuormittanut Autotehtaankatua ja Kurjenpolkua ja varsinkin niiden liittymät Kantatie 43:lle eli Laitilantielle ovat ajoittain ruuhkaisia ja liikenteellisesti hankalia.

Uusi autotehtaan ja Pyhärannantien välinen Autonrakentajantie on hieman helpottanut kuormitusta, mutta ongelmia on edelleen.

Jo muutaman vuoden on pitkän tähtäimen suunnitelmissa ollut uuden tieväylän avaaminen autotehtaalta Kantatie 43:lle ja nyt kaupunkisuunnittelu on tilannut yhteyden yleissuunnitelman ja kustannusarvion.


Uusi tien kautta autotehtaalta pääsisi Betorantielle, jolloin osa autotehtaan liikenteestä kantatie 43:lle ohjautuisi Betorantien liikennevaloristeyksen kautta.

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén on tilannut suunnitelman ja kustannusarvion Sitowise Oy:ltä 9000 euron hinnalla.

Hankkeelle on tämän vuoden investointiohjelmassa varattu suunnittelurahaa 40 000 euroa. Toteutukselle ei nykyisessä kolmen vuoden taloussuunnitelmassa ole rahaa osoitettu, mutta teknisen lautakunnan viime viikolla hyväksymässä ehdotuksessa on hankkeelle vuodella 2022 ehdotettu 50 000 euroa.


Artikkelikuva: Autotehtaan työpaikka- ja tavaraliikenteestä ohjautuisi osa valoristeyksestä Betorantielle ja siitä uuden tieyhteyden kautta autotehtaalle, jolloin Kurjenpolun ja Autotehtaankadun kantatie 43:n liittymien kuormitus vähenisi.