Kalanti-Kodjala -pyörätien tiesuunnitelma valmis

Kalannin ja Kodjalan välisen kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma on valmistunut ja Varsinais-Suomen ely-keskus on lähettänyt sen kaupungille nähtäville asettamista varten. Samalla siihen voivat kansalaiset tehdä muistutuksia.

Väylän toteuttamisesta ei päätöksiä ole ja suunnitelman mukaan pitää vielä ennen toteutuksen aloittamista tehdä mm. muinaisalueiden lisäselvityksiä Kylähiiden kohdalla.

Väylän tarpeesta suunnitelmassa todetaan, että kantatien liikennemäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja raskaan liikenteen osuus on suuri. Tien varrella on asutusta kohtalaisen paljon eikä alueen koululaisilla ole turvallista kulkuyhteyttä ala-asteelle.

Väylän kohdella tehtiin viime kesän aikana maaperätutkimuksia ja arkeologinen koetutkimus. Kylähiiden alueella on paljon vanhan asutuksen jäännöksiä ja uusia löydettiin myös suunnitellun kevyen liikenteen väylän paikalta, joten tarkempia tutkimuksia tarvitaan Kallelan liittymän molemmin puolin.

 

Suunnitelman mukaan väylä rakennetaan kokonaisuudessaan kantatien eteläpuolella siitä vähintään seitsemän metrin levyisellä välikaistalla erotettuna. Väylä itsessään on 3,25 metriä leveä ja päällystetty 2,75 metrin leveydeltä.

Sirppujoen ylitys on yksi hankalimmista kohdista ja myös kalliimmista. Siltaa pitää kevyen liikenteen väylään varten levittää ja sillan kohdalla ajorata erotetaan väylästä kaiteella ja kolmen metrin välikaistalla.

Sillan tuntumassa joudutaan yksi liittymä katkaisemaan ja siirtämään se kauemmas.

Väylän yhteydessä tehdään myös joukko liittymien selvennyksiä ja pieniä parannuksia.

Suunnitelma kokonaisuudessaan löytyy tästä ja suunnitelmaan liittyvä kartta tästä.

 

Artikkelikuva: kalannin päässä kevyen liikenteen väylä lähteen Vehmaantien alikululta.